Mega Drop Down Menu
 
Na Youtube kanalu Ministarstva gospodarstva dostupna edukacija za pozive certifikacije i inovacijskih vaučera

...

Opširnije

“Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u uslužnom sektoru (turizam i trgovina)”

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike 8. svibnja 2018. godine objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE u uslužnom sektoru (turizam, trgovina)“

Opširnije

Ponovno otvaranje Poziva 4c1.4 'Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora'

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja obavještava potencijalne prijavitelje u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga 'Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora'

Opširnije


Poziv na dostavu prijedloga projekta br. EN.2.1.08. Vukovaru
Operativni program „ZAŠTITA OKOLIŠA“ 2007.-2013. Prioritet 2. Zaštita vodnih resursa RH kroz poboljšanje sustava vodoopskrbe te integriranog sustava upravljanja otpadnim vodama Opširnije

 

Obzor2020 (Horizon2020)
Novi program Europske unije za poticanje istraživanja i inovacija Opširnije

 

Natječaji fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitosti objavilo je natječaje za sufinanciranje projekata i programa. Opširnije

 

Program EU za zapošljavanje i socijalne inovacije EaSI
Program EU za zapošljavanje i socijalne inovacije EaSI će se pokrenuti 1. siječnja 2014. godine. U okviru programa osigurat će se 920.000.000,00€ za razdoblje od 2014.-2020. godine. Opširnije

 

Objavljeni su natječaji za potprograme Kultura i MEDIJA
Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu Europske komisije je objavila natječaje za potprograme Kultura i MEDIA koji su sad dio jedinstvenog programa Europske unije pod nazivom Kreativna Europa. Opširnije

 

Potpore za energetsku učinkovitost - pomoći unutar općeg proračuna
Ministarstvo gospodarstva je 02. prosinca 2013. godine objavilo Otvoreni javni poziv za dodjelu sredstava za aktivnost A1: Potpore za energetsku učinkovitost - Pomoći unutar općeg proračuna. Opširnije

 

Shema dodjele bespovratnih sredstava za poslovnu infrastrukturu
Europski fond za regionalni razvoj objavio je poziv za dostavu projektnih prijedloga - Shema dodjele bespovratnih sredstava za poslovnu infrastrukturu. Opširnije

 

SEMPASS II
SEMPASS II je projekt Europske unije za Pružanje savjetodavnih usluga malom i srednjem poduzetništvu. Opširnije

 

Poziv za dostavu prijava za Erasmus Mundus - Aktivnost 2
Izvršna Agencija za obrazovanje, audiovizualnu i kulturnu politiku (EACEA - ‘Education, Audiovisual and Culture’ Executive Agency) je objavila posljednji poziv za dostavu prijava za program Erasmus Mundus - Aktivnost 2 - Partnerstva. Opširnije

 

Javni poziv za dodjelu stipendija nezaposlenim osobama
U sklopu projekta ICroME, financiranog u okviru Programa za cjeloživotno učenje - Leonardo da Vinci potprogram Akcija Mobilnost - PLM Ljudi na tržištu rada, Institut za razvoj i međunarodne odnose (IRMO) objavljuje JAVNI POZIV za dodjelu stipendija nezaposlenim osobama Opširnije

 

HBOR - Info dan
HBOR poziva sve zainteresirane gospodarstvenike na individualni razgovor. Opširnije

 

Javni poziv radi podnošenja prijedloga projekata za uvrštavanje u Strategiju obnove i razvoja grada Vukovara 2020.
Fond za obnovu i razvoj grada Vukovara objavio je Javni poziv radi podnošenja prijedloga projekata za uvrštavanje u Strategiju obnove i razvoja grada Vukovara 2020. Opširnije

 

Operativni program regionalnih potpora za ulaganja u opremu za 2013. godinu
Ministarstvo gospodarstva objavilo je javni poziv za Operativni program regionalnih potpora za ulaganja u opremu za 2013. godinu. Opširnije

 

Novi kreditni program HBOR-a za mlade poduzetnike i početnike
U srijedu, 6.11.2013. godine biti će održana prezentacija Novih kreditnih programa HBOR-a za mlade poduzetnike i početnike uz subvenciju kamata u Županijskoj komori Vukovar. Opširnije

 

Poduzetništvo mladih - HBOR
Hrvatska banka za obnovu i razvoj (HBOR) izdala je novi program kreditiranja mladih poduzetnika do 30 godina. Iznos kredita je od 80.000,00kn do 700.000,00kn sa mogućnosti otplate do 12 godina po kamatnoj stopi od 4% Opširnije

 

Savjetovanje na temu: Nove zakonodavne izmjene iz područja radnog zakonodavstva
Hrvatska udruga poslodavaca poziva na savjetovanje na temu: "Nove zakonodavne izmjene iz područja radnog zakonodavstva". Opširnije

 

Poziv za predlaganje programa javnih potreba u gradu Vukovaru za 2014. godinu
Grad Vukovar objavljuje poziv za predlaganje programa javnih potreba u gradu Vukovaru za 2014. godinu. Opširnije

 

Natječaji Ministarstva branitelja
Ministarstvo branitelja objavilo je natječaje za samozapošljavanje hrvatskih branitelja i djece smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja, te natječaje za braniteljske zadruge. Opširnije

 

Zatvoreni natječaji Poduzetničkog impulsa
Ministarstvo poduzetništva i obrta ne zaprima prijave za neke od mjera Poduzetničkog impulsa Opširnije

 

Mikro kreditiranje - prvi korak u poduzetništvo
Hrvatska agencija za malo gospodarstvo i investicije (HAMAG INVEST) objavila je javni poziv za kreditni program „Mikro kreditiranje - Prvi korak u poduzetništvo“. Opširnije

 

3 poziv u sklopu IPA prekograničnog programa RH - BiH 2007 - 2013
Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske i Delegacija Europske unije u Bosni i Hercegovini objavljuju poziv za prikupljanje projektnih prijedloga u okviru IPA prekograničnog programa Hrvatska-Bosna i Hercegovina 2007.-2013. Opširnije

 

Otvoren je natječaj - Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza II
Hrvatski zavod za zapošljavanje je u sklopu Službe za Financiranje i ugovaranje projekata Europske unije otvorio natječaj pod nazivom „Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza II“ Opširnije

 

Otvoren je natječaj - Poboljšanje pristupa tržištu rada osobama s invaliditetom
U sklopu IV. komponente IPA programa, objavljen je natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava (grant shema) 'Poboljšanje pristupa tržištu rada osobama s invaliditetom'. Opširnije

 

Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije
Grad Vukovar i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavili su javni Natječaj za podnošenje prijava fizičkih osoba za sufinanciranje ugradnje solarnog kolektorskog sustava za grijanje i pripremu potrošne tople vode i kotlova na pelete na području grada Vukovara. Opširnije

 

Obračun PDV-a nakon pristupanja Hrvatske Europskoj uniji
HUP Osijek i HKG Županijska komora Vukovar u suradnji sa Poreznom upravom dana 05.07.2013. organiziraju savjetovanje na temu Obračun PDV-a nakon pristupanja Hrvatske Europskoj uniji. Opširnije

 

Info dan HBOR
U srijedu 3. 7. 2013. godine, s početkom u 9,00 sati u Županijskoj komori Vukovar (Zmajeva 1) bit će održan INFO dan Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR). Opširnije

 
Trajni javni poziv - poduzetnički inkubator
Pristup informacijama
01.Izvdojeni dokumenti

Mjere_Grada_Vukovara_2018..pdf

Potpore_za_poljoprivredu_2017..pdf

 
02. Newsletter

Želite primati novosti o natječajima, radu agencije i ostalim novostima? Prijavite se u naš redoviti newsletter.


 
03. Brzi kontakt

VURA - Razvojna agencija Vukovar d.o.o.

tel. 032 44 10 04 | mail. vura@vura.hr

 
04. Važni linkovi
 
 
 
 
Agencija

Opći podaci

Usluge agencije

Lokalni jamstveni fond

Projekti agencije

Financijska izvješća

Javna nabava

Donacije VURE

Kontakt

Press

Zapošljavanje
Natječaji

Europska unija

Ministarstva

Državni fondovi

Zavodi i institucije

Grad Vukovar

Vukovarsko - srijemska županija

FORGV

Međunarodni fondovi i zaklade

Javna nabava po SAFU
Strategije i planovi

Strategija regionalnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje do kraja 2020.g.

PPUG grada Vukovara

GUP grada Vukovara

PUR grada Vukovara

Razvojna strategija VSŽ

Nacionalni strateški okvir
Zakonski okvir

Potpore

Javna nabava

Oporezivanje

PPDS i obnova Vukovara
EU fondovi i programi

Što donosi članstvo u EU

Cjeloživotno učenje

Programi zajednice

IPA + operativni programi
Poduzetnički kutak

Indikativni godišnji planovi objave natječaja

Mjere aktivne politike zapošljavanja

Mini vodiči za poduzetnike

Poduzetničke potpore

Hrvatska udruga poslodavaca

Hrvatska obrtnička komora

Hrvatska gospodarska komora
Ulaganje u Vukovar

Zakon o ulaganju

Vodič za ulagače / Investors guide / Leitfaden für Investoren / Guida per gli investitori

Povlastice uplaćenih doprinosa

Povlastice od strane grada

VURA
Kudeljarska 10, 32000 Vukovar

Razvojna agencija Vukovar d.o.o. © 2013
Sva prava pridržana; zabranjena je daljnja reprodukcija materijala bez pismene suglasnosti autora.