Mega Drop Down Menu
 
Javni Poziv za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa konkurentnost turističkog gospodarstva

Ministarstvo turizma objavilo je Javni Poziv za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa konkurentnost turističkog gospodarstva.

Opširnije

Program održivog razvoja lokalne zajednice

Ministarstvo prema Programu održivog razvoja lokalne zajednice nastavlja pomagati održivost razvoja lokalne zajednice u smislu poboljšanja dostupnosti lokalne infrastrukture, vodeći pritom računa o promicanju jednakih mogućnosti i socijalne uključenosti.

Opširnije

RASPISANI NATJEČAJI ZA OPERACIJU 4.1.1.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju raspisala je dva natječaja. Jedan natječaj odnosi se na sektor svinjogojstva i peradarstva, a drugi je raspisan za sektor voća i povrća.

Opširnije


Umjetnost i kultura za mlade
Cilj poziva je bolja socijalna uključenost mladih u RH, posebno mladih u nepovoljnom položaju, kroz veće sudjelovanje u kulturnim i umjetničkim aktivnostima i sadržajima. Opširnije

 

Komercijalizacija inovacija u poduzetništvu
Cilj ovog Poziva je podržati projekte usmjerene ka novim proizvodima i uslugama s višom i visokom dodanom vrijednošću koje imaju pozitivan učinak na poslovne rezultate i rast poduzeća te s tržišnim potencijalom na međunarodnoj razini. Opširnije

 

Potpisan ugovor za izgradnju studentskog doma na području Vukovarsko-srijemske županije!
Izgradnjom studentskog doma u Vukovaru omogućit će se ostanak mladih na području Vukovarsko-srijemske županije, potaknut će ih se da studiraju u Vukovaru uz smanjene troškove života. Opširnije

 

Sudjelovanje delegacije iz Vukovara na Danima kreativnih i kulturnih industrija – DKKI 2016 u Dubrovniku
U sklopu razvoja modela suradnje gradova Dubrovnika i Vukovara, s Dubrovačkom razvojnom agencijom d.o.o. – DURA organiziran je nastup delegacije iz Vukovara na događanju Dani kreativnih/kulturnih industrija Opširnije

 

Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u višestambenim zgradama.
Ovim Pozivom podupirat će se provedba mjera energetske obnove, koje će rezultirati smanjenjem potrošnje energije za grijanje/hlađenje obnovljenih zgrada, i korištenje obnovljivih izvora energije, kroz integrirani pristup. Opširnije

 

Otvoren natječaj za provedbu podmjere 7.2.- provedba tipa operacije 7.2.2. »Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta«.
Sredstva javne potpore iznose ukupno 173.000.000 HRK. Intenzitet javne potpore po projektu/operaciji iznosi do 100% ukupnih prihvatljivih troškova. Opširnije

 

HAMAG-BICRO raspisao je Program Mikro i Malih zajmova
Cilj Programa je financiranje mikro i malih subjekata malog gospodarstva u svrhu osnivanja obrta i trgovačkih društava, modernizacije i proširenja već postojećeg poslovanja, samozapošljavanja, zadržavanja postojećih i povećanja broja novih radnih mjesta. Opširnije

 

Posjet Ekonomske škole Vukovar Razvojnoj agenciji Vukovar d.o.o. i kompleksu BIC-Vukovar
Dana 12. listopada 2016. godine održana je posjeta učenika Ekonomske škole, te im je tom prilikom održana prezentacija kroz koju su upoznati s radom i ciljevima Razvojne agencije Vukovar d.o.o. Opširnije

 

Završna konferencija „Razvoj zaokruženog koncepta za potporu inovativnom i tehnološki orijentiranom poduzetništvu – BIC Vukovar"
... Opširnije

 

Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Razvoj poslovne infrastrukture“
Cilj Poziva je razvoj i poboljšanje kvalitete poduzetničko poslovne infrastrukture i povećanje broja proizvoda/usluga koje ona omogućava. Opširnije

 

Poduzetnicima predstavljen „E-impuls“ i HBOR-ovi programi kreditiranja za poduzetnike
Predstavljanje „E-impulsa“ i HBOR-ovih programa kreditiranja za poduzetnike održano je 07.rujna 2016. godine u prostorijama Poduzetničkog inkubatora Vukova, u organizaciji HUP-a i VURA-e. Opširnije

 

Javni poziv po Programu dodijele državne potpore za ulaganja u proizvodne tehnologije
Cilj programa je potaknuti poduzetnike na ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu u svrhu modernizacije i proširenja postojećih proizvodnih kapaciteta Opširnije

 

SAFU objavio „Priručnik za korisnike“
Priručnik je namijenjen korisnicima bespovratnih sredstava u okviru projekata financiranih iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova Opširnije

 

E-impuls
Ministarstvo poduzetništva i obrta objavilo je 21. srpnja 2016. Poziv na dostavu projektnih prijava „E-Impuls“ Opširnije

 

„Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpotrebitijim osobama podjelom hrane i/ili osnovne materijalne pomoći“
21. srpnja 2016.g. objavljen je otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijedloga Opširnije

 

Interreg Hrvatska – Srbija
8 projektnih prijedloga u okviru prekogranične suradnje Interreg Hrvatska – Srbija Opširnije

 

Interreg Hrvatska –BiH – Crna gora
VURA je u suradnji s Dubrovačkom razvojnom agencijom pripremila projektni prijedlog INSIST – „Introducing Sustainable Supply Chain Management in Tourism“. Opširnije

 

INTERREG – prekogranična suradnja Hrvatska-Mađarska
Ciljevi projekta su povećati kvalitetu ponude turističkih usluga na Vukovarskoj adi, očuvanje prirode na lokalitetu, povećanje povezanosti Ade s gradom Vukovarom Opširnije

 

Najava: E-impuls
Poticanje investicija u početna ulaganja povezana s osnivanjem nove poslovne jedinice ili proširenjem kapaciteta postojeće poslovne jedinice. Opširnije

 

Ministarstvo poduzetništva i obrta objavljuje Otvoreni javni poziv za Program Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo
Prijave se zaprimaju isključivo od 11.07.2016. godine. Otvoreni javni poziv je otvoren do iskorištenja sredstava Opširnije

 

Prijavite se na Startup Camp Rijeka 2016!
Startup Camp Rijeka pokrenut je s ciljem podupiranja razvoja startup scene i pomoći mladima da vlastite ideje razviju u održive poslovne poduhvate. Odabrani kandidati u dobi između 18 i 35 godina raditi će s mentorima iz SAD-a i Hrvatske, mahom uspješnim poduzetnicima i investitorima. Opširnije

 

Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2017. godinu
U proračunu RH osiguravaju se sredstva za javne potrebe u kulturi, a to su djelatnosti u kulturi, aktivnosti, manifestacije i projekti u kulturi od interese za RH. Opširnije

 

HAMAG-BICRO objavljuje zajednički poziv za međunarodne suradničke projekte u program Eurostars 2
Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije objavljuje zajednički poziv za međunarodne suradničke projekte u program Eurostars 2 Opširnije

 

Natječaj za program „PBZ-Poduzenik-Vukovarsko-srijemska županija 2016“
Vukovarsko-srijemska županija raspisuje natječaj za program „PBZ-Poduzenik-Vukovarsko-srijemska županija 2016“ Opširnije

 

Likebook 4
Predviđeno je sudjelovanje oko 30nakladničkih kuća, a organizirani su i popratni sadržaji za posjetitelje. Opširnije

 

NAJAVA: Podrška razvoju Centara kompetencija
Cilj naječaja je poboljšanje inovacijskog okruženja i povećanje aktivnosti istraživanja, razvoja i inovacija u poslovnom sektoru. Opširnije

 
Trajni javni poziv - poduzetnički inkubator
Pristup informacijama
01.Izvdojeni dokumenti

Mjere_Grada_Vukovara_2017..pdf

Potpore_za_poljoprivredu_2017..pdf

 
02. Newsletter

Želite primati novosti o natječajima, radu agencije i ostalim novostima? Prijavite se u naš redoviti newsletter.


 
03. Brzi kontakt

VURA - Razvojna agencija Vukovar d.o.o.

tel. 032 44 10 04 | mail. vura@vura.hr

 
04. Važni linkovi
 
 
 
 
Agencija

Opći podaci

Usluge agencije

Lokalni jamstveni fond

Projekti agencije

Financijska izvješća

Javna nabava

Donacije VURE

Kontakt

Press

Zapošljavanje
Natječaji

Europska unija

Ministarstva

Državni fondovi

Zavodi i institucije

Grad Vukovar

Vukovarsko - srijemska županija

FORGV

Međunarodni fondovi i zaklade

Javna nabava po SAFU
Strategije i planovi

Strategija regionalnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje do kraja 2020.g.

PPUG grada Vukovara

GUP grada Vukovara

PUR grada Vukovara

Razvojna strategija VSŽ

Nacionalni strateški okvir
Zakonski okvir

Potpore

Javna nabava

Oporezivanje

PPDS i obnova Vukovara
EU fondovi i programi

Što donosi članstvo u EU

Cjeloživotno učenje

Programi zajednice

IPA + operativni programi
Poduzetnički kutak

Indikativni godišnji planovi objave natječaja

Mjere aktivne politike zapošljavanja

Mini vodiči za poduzetnike

Poduzetničke potpore

Hrvatska udruga poslodavaca

Hrvatska obrtnička komora

Hrvatska gospodarska komora
Ulaganje u Vukovar

Zakon o ulaganju

Vodič za ulagače / Investors guide / Leitfaden für Investoren / Guida per gli investitori

Povlastice uplaćenih doprinosa

Povlastice od strane grada

VURA
Kudeljarska 10, 32000 Vukovar

Razvojna agencija Vukovar d.o.o. © 2013
Sva prava pridržana; zabranjena je daljnja reprodukcija materijala bez pismene suglasnosti autora.