Mega Drop Down Menu
 

Operativni program potpora sektorima prerađivačke industrije za 2013 godinuMinistarstvo gospodarstva objavljuje javni natječaj za program potpora sektorima prerađivačke industrije za 2013. godinu.

Potpore su namjenjene trgovačkim društvima sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koja imaju 20 i više zaposlenih. Ukupna vrijednost natječaja iznosi 120.000.000,00 kuna.

Potpore za program ili dio programa ostvarit će se najkasnije do kraja 2014. godine. Opravdani troškovi priznavati će se samo za buduća ulaganja na temelju priloženih kopija ponuda/računa nakon 1. travnja 2013. godine

Prijava za dodjelu potpore podnosi se na propisanom obrascu (PO/2013) koji zajedno sa obaveznom dokumentacijom mora biti dostavljeno poštom ili osobno u pisarnicu Ministarstva gospodarstva:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 78


Rok za podnošenje prijava natječaja je 28. svibnja 2013. godine.

Za više informacija o natječaju kliknite OVDJE.


Povratak na početnu stranicu Povratak na vrh
Trajni javni poziv - poduzetnički inkubator
Pristup informacijama
01.Izvdojeni dokumenti

Mjere_Grada_Vukovara_2018..pdf

Potpore_za_poljoprivredu_2017..pdf

 
02. Newsletter

Želite primati novosti o natječajima, radu agencije i ostalim novostima? Prijavite se u naš redoviti newsletter.


 
03. Brzi kontakt

VURA - Razvojna agencija Vukovar d.o.o.

tel. 032 44 10 04 | mail. vura@vura.hr

 
04. Važni linkovi
 
 
 
 
Agencija

Opći podaci

Usluge agencije

Lokalni jamstveni fond

Projekti agencije

Financijska izvješća

Javna nabava

Donacije VURE

Kontakt

Press

Zapošljavanje
Natječaji

Europska unija

Ministarstva

Državni fondovi

Zavodi i institucije

Grad Vukovar

Vukovarsko - srijemska županija

FORGV

Međunarodni fondovi i zaklade

Javna nabava po SAFU
Strategije i planovi

Strategija regionalnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje do kraja 2020.g.

PPUG grada Vukovara

GUP grada Vukovara

PUR grada Vukovara

Razvojna strategija VSŽ

Nacionalni strateški okvir
Zakonski okvir

Potpore

Javna nabava

Oporezivanje

PPDS i obnova Vukovara
EU fondovi i programi

Što donosi članstvo u EU

Cjeloživotno učenje

Programi zajednice

IPA + operativni programi
Poduzetnički kutak

Indikativni godišnji planovi objave natječaja

Mjere aktivne politike zapošljavanja

Mini vodiči za poduzetnike

Poduzetničke potpore

Hrvatska udruga poslodavaca

Hrvatska obrtnička komora

Hrvatska gospodarska komora
Ulaganje u Vukovar

Zakon o ulaganju

Vodič za ulagače / Investors guide / Leitfaden für Investoren / Guida per gli investitori

Povlastice uplaćenih doprinosa

Povlastice od strane grada

VURA
Kudeljarska 10, 32000 Vukovar

Razvojna agencija Vukovar d.o.o. © 2013
Sva prava pridržana; zabranjena je daljnja reprodukcija materijala bez pismene suglasnosti autora.