Mega Drop Down Menu
 

Objavljen poziv na podnošenje prijedloga za program Erasmus+

Europska komisija objavila je 25. listopada 2017. g. Poziv na podnošenje prijedloga za program Erasmus+ za 2018. godinu.

Poziv obuhvaća sljedeće aktivnosti:

- Ključna aktivnost 1 (KA1) – Mobilnost u svrhu učenja za pojedince
- Ključna aktivnost 2 (KA2) – Suradnja za inovacije i razmjenu dobre prakse
- Ključna aktivnost 3 (KA3) – Podrška reformi politika


s pripadajućim rokovima

Ključna aktivnost 1:
Mobilnost pojedinaca u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih 1. veljače 2018.
Mobilnost pojedinaca u području mladih (2. rok) 26. travnja 2018.
Mobilnost pojedinaca u području mladih (3. rok) 4. listopada 2018.
Združeni diplomski studiji Erasmus Mundus 15. veljače 2018.


Ključna aktivnost 2:
Strateška partnerstva u području mladih 1. veljače 2018.
Strateška partnerstva u području obrazovanja i osposobljavanja 21. ožujka 2018.
Strateška partnerstva u području mladih (2. rok) 26. travnja 2018.
Strateška partnerstva u području mladih (3. rok) 4. listopada 2018.
Udruženja znanja 28. veljače 2018.
Udruženja sektorskih vještina 28. veljače 2018.
Jačanje kapaciteta u području visokog obrazovanja 8. veljače 2018.
Jačanje kapaciteta u području mladih 8. ožujka 2018.


Ključna aktivnost 3:
Sastanci mladih i donositelja odluka u području mladih 1. veljače 2018.


Aktivnosti Jean Monnet:
Katedre, moduli, centri izvrsnosti, potpora udrugama, mreže, projekti 22. veljače 2018.


Sportske aktivnosti:
Suradnička partnerstva 5. travnja 2018.
Mala suradnička partnerstva 5. travnja 2018.
Neprofitna europska sportska događanja 5. travnja 2018.



Za detaljne upute o podnošenju prijava pogledajte Vodič kroz program Erasmus+ na sljedećoj web adresi
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide

Povratak na početnu stranicu Povratak na vrh
Trajni javni poziv - poduzetnički inkubator
Pristup informacijama
01.Izvdojeni dokumenti

Mjere_Grada_Vukovara_2018..pdf

Potpore_za_poljoprivredu_2017..pdf

 
02. Newsletter

Želite primati novosti o natječajima, radu agencije i ostalim novostima? Prijavite se u naš redoviti newsletter.


 
03. Brzi kontakt

VURA - Razvojna agencija Vukovar d.o.o.

tel. 032 44 10 04 | mail. vura@vura.hr

 
04. Važni linkovi
 
 
 
 
Agencija

Opći podaci

Usluge agencije

Lokalni jamstveni fond

Projekti agencije

Financijska izvješća

Javna nabava

Donacije VURE

Kontakt

Press

Zapošljavanje
Natječaji

Europska unija

Ministarstva

Državni fondovi

Zavodi i institucije

Grad Vukovar

Vukovarsko - srijemska županija

FORGV

Međunarodni fondovi i zaklade

Javna nabava po SAFU
Strategije i planovi

Strategija regionalnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje do kraja 2020.g.

PPUG grada Vukovara

GUP grada Vukovara

PUR grada Vukovara

Razvojna strategija VSŽ

Nacionalni strateški okvir
Zakonski okvir

Potpore

Javna nabava

Oporezivanje

PPDS i obnova Vukovara
EU fondovi i programi

Što donosi članstvo u EU

Cjeloživotno učenje

Programi zajednice

IPA + operativni programi
Poduzetnički kutak

Indikativni godišnji planovi objave natječaja

Mjere aktivne politike zapošljavanja

Mini vodiči za poduzetnike

Poduzetničke potpore

Hrvatska udruga poslodavaca

Hrvatska obrtnička komora

Hrvatska gospodarska komora
Ulaganje u Vukovar

Zakon o ulaganju

Vodič za ulagače / Investors guide / Leitfaden für Investoren / Guida per gli investitori

Povlastice uplaćenih doprinosa

Povlastice od strane grada

VURA
Kudeljarska 10, 32000 Vukovar

Razvojna agencija Vukovar d.o.o. © 2013
Sva prava pridržana; zabranjena je daljnja reprodukcija materijala bez pismene suglasnosti autora.