Mega Drop Down Menu
 

E-savjetovanje za Poziv na dostavu projektnih prijedloga za „Razvoj poduzetništva u gradu Vukovaru“

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije je 7. prosinca 2017.  na središnjem portalu za savjetovanje s javnošću pokrenulo javno savjetovanje o nacrtu Uputa za prijavitelje za otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga za „Razvoj poduzetništva u gradu Vukovaru“.

Poziv je planiran u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, Specifičnog cilja 9b1 – „održiva fizička, socijalna i gospodarska regeneracija pet depriviranih pilot područja s ciljem smanjenja socijalnih nejednakosti, isključenosti i siromaštva“, a svrha mu je pružanje podrške procesu jačanja gospodarske aktivnosti i poboljšanja konkurentnosti poduzetnika na depriviranim pilot područjima.

Poziv će na e-savjetovanju biti dostupan do 7. siječnja 2018. godine te će se time omogućiti svim potencijalnim prijaviteljima, kao i široj zainteresiranoj javnosti, da svojim prijedlozima i sugestijama doprinesu kvaliteti natječajne dokumentacije.


E – savjetovanje o Uputama za prijavitelje za otvoreni poziv „Razvoj poduzetništva u gradu Vukovaru“

Povratak na početnu stranicu Povratak na vrh
Trajni javni poziv - poduzetnički inkubator
Pristup informacijama
01.Izvdojeni dokumenti

Mjere_Grada_Vukovara_2018..pdf

Potpore_za_poljoprivredu_2017..pdf

 
02. Newsletter

Želite primati novosti o natječajima, radu agencije i ostalim novostima? Prijavite se u naš redoviti newsletter.


 
03. Brzi kontakt

VURA - Razvojna agencija Vukovar d.o.o.

tel. 032 44 10 04 | mail. vura@vura.hr

 
04. Važni linkovi
 
 
 
 
Agencija

Opći podaci

Usluge agencije

Lokalni jamstveni fond

Projekti agencije

Financijska izvješća

Javna nabava

Donacije VURE

Kontakt

Press

Zapošljavanje
Natječaji

Europska unija

Ministarstva

Državni fondovi

Zavodi i institucije

Grad Vukovar

Vukovarsko - srijemska županija

FORGV

Međunarodni fondovi i zaklade

Javna nabava po SAFU
Strategije i planovi

Strategija regionalnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje do kraja 2020.g.

PPUG grada Vukovara

GUP grada Vukovara

PUR grada Vukovara

Razvojna strategija VSŽ

Nacionalni strateški okvir
Zakonski okvir

Potpore

Javna nabava

Oporezivanje

PPDS i obnova Vukovara
EU fondovi i programi

Što donosi članstvo u EU

Cjeloživotno učenje

Programi zajednice

IPA + operativni programi
Poduzetnički kutak

Indikativni godišnji planovi objave natječaja

Mjere aktivne politike zapošljavanja

Mini vodiči za poduzetnike

Poduzetničke potpore

Hrvatska udruga poslodavaca

Hrvatska obrtnička komora

Hrvatska gospodarska komora
Ulaganje u Vukovar

Zakon o ulaganju

Vodič za ulagače / Investors guide / Leitfaden für Investoren / Guida per gli investitori

Povlastice uplaćenih doprinosa

Povlastice od strane grada

VURA
Kudeljarska 10, 32000 Vukovar

Razvojna agencija Vukovar d.o.o. © 2013
Sva prava pridržana; zabranjena je daljnja reprodukcija materijala bez pismene suglasnosti autora.