Mega Drop Down Menu
 

Europski socijalni fond Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.Predmet: Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – FAZA 1
Opći cilj: Unaprijediti socijalnu uključenost i promicanje pomirenje poslovnog i obiteljskog života pružajući podršku razvoja učinkovitih i uključivih socijalnih usluga.


Specifični ciljevi Poziva:
1.Povećati uključenost u društvo skupina u riziku od socijalne isključenosti širenjem i unaprjeđenjem kvalitete socijalnih usluga u zajednici;
2.Omogućiti bolju ravnotežu poslovnog i obiteljskog života članova obitelji koji skrbe o ovisnom članu kroz pružanje usluga u zajednici;
3.Ojačati kapacitete stručnjaka u svrhu razvoja usluga


Financijska alokacija i iznos bespovratnih sredstava:
Ukupna financijska alokacija u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznosi 110.150.000,00 kn. Maksimalna stopa sufinanciranja iznosi 85% ukupnih prihvatljivih troškova i osigurana je temeljem OP ULJP iz sredstava Europskog socijalnog fonda (ESF) dok će obavezni udio nacionalnog sufinanciranja od 15% osigurati iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.


Prihvatljivi prijavitelji: Prijavitelj mora ispunjavati sljedeće uvjete:
1.biti:
a)pravna osoba sa sljedećim pravnim statusom: (udruga/strana udruga, vjerska zajednica, ustanova socijalne skrbi: centar za socijalnu skrb, dom socijalne skrbi i centar za pružanje usluga u zajednici, zaklada, jedinica lokalne ili regionalne samouprave, međunarodna organizacija, vijeće nacionalnih manjina, koordinacija i drugi oblik udruživanja nacionalnih manjina koji se osnivaju sukladno međunarodnim ugovorima prema članku 3. Zakona o Registru vijeća, koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina).
b)registriran u Republici Hrvatskoj.
2.raspolagati dostatnim ljudskim, financijskim, pravnim i operativnim kapacitetima za provedbu projekta samostalno ili u suradnji s partnerima;
3.nije u postupku predstečajne nagodbe, stečajnom postupku, postupku gašenja, postupku prisilne naplate ili u postupku likvidacije;
4.nije prekršio odredbe o namjenskom korištenju sredstava iz Europskog socijalnog fonda i drugih javnih izvora;
5.nema duga po osnovi javnih davanja o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju ili mu je odobrena odgoda plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje


Prihvatljivi partneri: Partner(i) na projektu mora(ju) ispunjavati sljedeće uvjete:
1.biti
a)pravna osoba sa sljedećim pravnim statusom: (udruga/strana udruga, vjerska zajednica, ustanova, zaklada, jedinica lokalne ili regionalne samouprave, međunarodna organizacija, vijeće nacionalnih manjina, koordinacija i drugi oblik udruživanja nacionalnih manjina koji se osnivaju sukladno međunarodnim ugovorima prema članku 3. Zakona o Registru vijeća, koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina).
b)registriran u Republici Hrvatskoj.


Prihvatljive aktivnosti:
Komponenta 1 – Aktivnosti usmjerene na starije osobe, osobe oboljele od Alzheimerove demencije ili drugih demencija, članove njihove obitelji te stručnjake koji rade s pripadnicima ciljnih skupina u okviru komponente
Komponenta 2 – Aktivnosti usmjerene na odrasle osobe s invaliditetom, članove njihovih obitelji te stručnjake koji rade s pripadnicima ciljnih skupina u okviru komponente
Komponenta 3 – Aktivnosti usmjerene na djecu i mlade bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djecu i mlade s problemima u ponašanju, djecu bez pratnje, djecu s teškoćama u razvoju, članove njihovih obitelji te stručnjake koji rade s pripadnicima ciljnih skupina u okviru komponente
Komponenta 4 – Aktivnosti usmjerene na osobe s problemima ovisnosti, žrtve obiteljskog nasilja i članove njihovih obitelji, beskućnike, osobe s odobrenom međunarodnom zaštitom te stručnjake koji rade s pripadnicima ciljnih skupina u okviru komponente

Neprihvatljive aktivnosti:
Sljedeće vrste aktivnosti nisu prihvatljive:
-projekti koji se odnose isključivo ili većinski na pojedinačno financiranje sudjelovanja na radionicama, seminarima, konferencijama i kongresima
-projekti koji se odnose isključivo ili većinski na individualne školarine za studij ili tečajeve ili radionice;
-jednokratni projekti poput konferencija, okruglih stolova, seminara ili sličnih događanja
-projekti koji se odnose isključivo na razvoj strategija, planova ili drugih sličnih dokumenata;
-projekti koji se odnose isključivo ili prvenstveno na kapitalna ulaganja u zemljište, zgrade, vozila;
-projekti koji se odnose isključivo na istraživanje;
-projekti koji su povezani s političkim ili vjerskim aktivnostima;
-donacije u dobrotvorne svrhe;
-zajmovi drugim organizacijama ili pojedincima;
-profitne aktivnosti;
-projekti čije aktivnosti su isključivo odnosi s javnošću;
-projekti koji se odnose na pružanje usluge pomoći i njege u kući
-projekti koji se odnose na adaptacije većeg opsega
-projekti koji se odnose isključivo na pružanje usluga članovima obitelji/udomiteljskih obitelji
-projekti koji se odnose isključivo na jačanje kapaciteta stručnjaka
-ostale aktivnosti koje nisu usmjerene na ostvarivanje općeg i/ili specifičnih ciljeva operacije.


Rok za podnošenje projektnih prijedloga:
Poziv se vodi u modalitetu otvorenog privremenog poziva na dostavu projektnih prijedloga. Rok za podnošenje projektnih prijedloga je 18. travnja 2018. godine. Izuzev postupanja u procesu traženja pojašnjenja, istekom roka za podnošenje projektnih prijedloga prijavitelj ne može mijenjati i/ili dopunjavati projektni prijedlog.

Povratak na početnu stranicu Povratak na vrh
Trajni javni poziv - poduzetnički inkubator
Pristup informacijama
01.Izvdojeni dokumenti

Mjere_Grada_Vukovara_2018..pdf

Potpore_za_poljoprivredu_2017..pdf

 
02. Newsletter

Želite primati novosti o natječajima, radu agencije i ostalim novostima? Prijavite se u naš redoviti newsletter.


 
03. Brzi kontakt

VURA - Razvojna agencija Vukovar d.o.o.

tel. 032 44 10 04 | mail. vura@vura.hr

 
04. Važni linkovi
 
 
 
 
Agencija

Opći podaci

Usluge agencije

Lokalni jamstveni fond

Projekti agencije

Financijska izvješća

Javna nabava

Donacije VURE

Kontakt

Press

Zapošljavanje
Natječaji

Europska unija

Ministarstva

Državni fondovi

Zavodi i institucije

Grad Vukovar

Vukovarsko - srijemska županija

FORGV

Međunarodni fondovi i zaklade

Javna nabava po SAFU
Strategije i planovi

Strategija regionalnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje do kraja 2020.g.

PPUG grada Vukovara

GUP grada Vukovara

PUR grada Vukovara

Razvojna strategija VSŽ

Nacionalni strateški okvir
Zakonski okvir

Potpore

Javna nabava

Oporezivanje

PPDS i obnova Vukovara
EU fondovi i programi

Što donosi članstvo u EU

Cjeloživotno učenje

Programi zajednice

IPA + operativni programi
Poduzetnički kutak

Indikativni godišnji planovi objave natječaja

Mjere aktivne politike zapošljavanja

Mini vodiči za poduzetnike

Poduzetničke potpore

Hrvatska udruga poslodavaca

Hrvatska obrtnička komora

Hrvatska gospodarska komora
Ulaganje u Vukovar

Zakon o ulaganju

Vodič za ulagače / Investors guide / Leitfaden für Investoren / Guida per gli investitori

Povlastice uplaćenih doprinosa

Povlastice od strane grada

VURA
Kudeljarska 10, 32000 Vukovar

Razvojna agencija Vukovar d.o.o. © 2013
Sva prava pridržana; zabranjena je daljnja reprodukcija materijala bez pismene suglasnosti autora.