Mega Drop Down Menu
 
Početna stranica - Agencija - Lokalni jamstveni fond -

Osnivanje lokalnog jamstvenog fonda, označava podršku obrtništvu i poduzetništvu te predstavlja dodatnu pogodnost kao instrument osiguranja koji malim i srednjim poduzetnicima, a osobito poduzetnicima početnicima, omogućava dobivanje kredita.

Cilj lokalnog jamstvenog fonda je osigurati financijska sredstva koja će se upotrijebiti kao kolateral (nepokriveni iznos jamstva) za poduzetničke projekte malih i srednjih poduzetnika s područja grada Vukovara, a koja bi bila u skladu s parametrima definiranim Pravilnikom za upravljanje te aktima onih poslovnih banaka s kojima bi Razvojna agencija sklopila ugovor o poslovnoj suradnji.

Stavljanjem u funkciju sredstava Jamstvenog fonda kao oblika financijske potpore poduzetništvu, a vezano uz činjenično stanje podcijenjene vrijednosti nekretnina, stvaraju se preduvjeti za lakše ostvarivanje kreditne linije kod poslovnih banaka, a samim time i za daljnji gospodarski razvoj grada Vukovara.

Ugovor o suradnji potpisan je s Raiffeisen bankom, Hypo-Alpe Adria bankom, Croatia bankom, te s Zagrebačkom bankom.

Prvi korak poduzetnika je kontakt s poslovnom bankom. U slučaju pravovaljane dokumentacije te ispunjenja svih potrebnih uvjeta kojima nedostaje određeni (nepokriveni) iznos jamstva, slijedi dostava zahtjeva za jamstvom VURA-i. Obrazac zahtjeva možete pronaći ovdje , te u spomenutim poslovnim bankama.

Maksimalni iznos jamstva iznosi 200.000 kuna po pojedinom poduzetniku. Treba napomenuti da jamstvo pokriva max. 50% glavnice traženog kredita za postojeće poduzetnike, odnosno 70% za poduzetnike-početnike (poduzetnik se smatra početnikom ako posluje manje od 2 godine od dana registracije).

Povjerenstvo koje sačinjavaju predstavnici Grada Vukovara, Fonda za obnovu i razvoj grada Vukovara, poslovne banke, HGK-e ili HOK-e (ovisno da li se radi o tvrtki ili obrtu) te Razvojne agencije Vukovar d.o.o., odlučuje o kvaliteti poslovne ideje te obzirom na ukupan zbroj bodova i o izdavanju predmetnog jamstva.

Trajni javni poziv - poduzetnički inkubator
Pristup informacijama
01.Izvdojeni dokumenti

Mjere_Grada_Vukovara_2018..pdf

Potpore_za_poljoprivredu_2017..pdf

 
02. Newsletter

Želite primati novosti o natječajima, radu agencije i ostalim novostima? Prijavite se u naš redoviti newsletter.


 
03. Brzi kontakt

VURA - Razvojna agencija Vukovar d.o.o.

tel. 032 44 10 04 | mail. vura@vura.hr

 
04. Važni linkovi
 
 
 
 
Agencija

Opći podaci

Usluge agencije

Lokalni jamstveni fond

Projekti agencije

Financijska izvješća

Javna nabava

Donacije VURE

Kontakt

Press

Zapošljavanje
Natječaji

Europska unija

Ministarstva

Državni fondovi

Zavodi i institucije

Grad Vukovar

Vukovarsko - srijemska županija

FORGV

Međunarodni fondovi i zaklade

Javna nabava po SAFU
Strategije i planovi

Strategija regionalnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje do kraja 2020.g.

PPUG grada Vukovara

GUP grada Vukovara

PUR grada Vukovara

Razvojna strategija VSŽ

Nacionalni strateški okvir
Zakonski okvir

Potpore

Javna nabava

Oporezivanje

PPDS i obnova Vukovara
EU fondovi i programi

Što donosi članstvo u EU

Cjeloživotno učenje

Programi zajednice

IPA + operativni programi
Poduzetnički kutak

Indikativni godišnji planovi objave natječaja

Mjere aktivne politike zapošljavanja

Mini vodiči za poduzetnike

Poduzetničke potpore

Hrvatska udruga poslodavaca

Hrvatska obrtnička komora

Hrvatska gospodarska komora
Ulaganje u Vukovar

Zakon o ulaganju

Vodič za ulagače / Investors guide / Leitfaden für Investoren / Guida per gli investitori

Povlastice uplaćenih doprinosa

Povlastice od strane grada

VURA
Kudeljarska 10, 32000 Vukovar

Razvojna agencija Vukovar d.o.o. © 2013
Sva prava pridržana; zabranjena je daljnja reprodukcija materijala bez pismene suglasnosti autora.