Mega Drop Down Menu
 
Početna stranica - NatjeÄŤaji - MeÄ‘unarodni fondovi i zaklade - Poziv za prijavu projekta zaklade Anna Lindh Foundation 2013 -

Zaklada ima za cilj promicanje interklulturalnog dijaloga na razini društva, kroz mobilizaciju zajednice i sudjelovanje i potporu provedba civilnih inicijativa društva.

Strategija je zamišljena kao interkulturalni dijalog civilnog društva usmjerena na vrednovanje različitosti, poticanje sudjelovanje društva u izgradnji otvorene demokracije i poticanje uključivanja u održiv razvoj.

Prioritet će se dati projektima sa naglaskom na sljedećim točkama:

- Socijalna i kulturna različitost kao alat za koheziju i suradnju
- Demokracija povezane prakse i svijesti akcije civilnog društva
- Novi pristupi ljudskog razvoja, integrirajući društveno-ekonomske ekološke dimenzije

Prijedlozi će se razvijati kroz polja djelovanja identificirani za tekuće faze ALF:
- Kultura i kreativnost
- Obrazovanje i interkulturalno učenje
- Urbanistički prostorima i državljanstvo
- Mediji i javnog mijenja

Glavna ciljana skupina natječaja je:
- civilno društvo u cjelini,
- nevladine udruge,
- organizacija civilnog društva,
- vladine institucije,
- vjerski predstavnici,
- lokalni mediji,
- civilno društvo,
- mišljenje odluka i lokalnih javnih osoba.

Po mogućnosti projekti bi trebao biti usmjeren prema sljedećim skupinama:

- Mladi, kako bi se uključili u kulturni dijalog i kritičkog razmišljanja da se suoče sa zajedničkim izazovima
- Žene, kao ključni akteri promjena

Prioritet su projekti koji uključuju:
- Akterima civilnog društva koji djeluju kao multiplikatori.
- Diskriminirane društvene skupine i pojedince kao ranjivi komponente društva.
- Manjine kao i oni koji obogaćuju društvenu i kulturnu raznolikosti i predstavljaju ljudski most između kultura u regiji

Sveukupan iznos je 800 000€. Raspoloživa sredstva za projekt minimalno 20 000€ maksimalno 30 000€. Podrška ne smije prelaziti više 80% prihvatljivih troškova. Ostalo se financira iz podnositeljevih financijsku sredstava, partnerovih financijski sredstava, izvori osim ALF-a.

Uvjeti isplate:

a) Prvi obrok predujma (60%) nakon potpisivanja ugovora o besplatnim sredstvima i prijem plaćanja
b) Završno plaćanje nakon podnošenja konačne predaje financijskog izviješta i revizije potvrde i odobrenja projekta dosljednosti i potpunosti ispunjenje zahtjeva od strane ALF-a

Svi podneseni zahtjevi moraju ispuniti ove kriterije kako bi se smatrali podobnim i bili pregledani od strane Odbora za ocjenjivanje.
1. Sadržaj projekta - projekti trebaju biti dizajnirani kao odgovor na specifične potrebe ciljnih skupina.
2. Trajanje projekta - najmanje 6 a maksimalno 12 uzastopnih mjeseci; uključuje pripremu i provedbu svih projektnih aktivnosti kao i evaluaciju projekta; provedba projekta traje od 15. srpnja 2013 godine do 15. srpnja 2014. godine.
3. Mjesto projekta i podrijetlo sudionika – provodi se samo u zemljama koje su članice Euro-Mediteranskog partnerstva, a sudionici moraju imati prebivalište u zemlji članici Euro-Mediteranskog partnerstva.
4. Voditelj projekta - organizacija koja prijavljuje projekt je i voditelj projekta; vođa mora financijski pridonijeti proračunu projekta; voditelji projekta moraju biti pravne osobe poput nevladinih organizacija, obrazovnih institucija itd. te članovi jedne od 42 ALF nacionalne mreže prije 15 siječnja 2013. godine.
5. Prihvatljivost projektnog partnera – partneri moraju biti pravne osobe poput nevladinih organizacija, zaklada, itd.; ne moraju biti članovi ALF nacionalne mreže ali moraju biti registrirani i osnovani kao nevladina organizacija, udruga, institucija itd. u jednoj od 42 euro-mediteranskih zemalja partnera; sudjeluju u izradi i provedbi projekta kao i financiranju.
6. Partnerstva – ALF podržava samo multilateralne projekte po principu 1+1 gdje jedna od zemalja pripada Europskim zemljama (Albanija, Austrija, Hrvatska, Belgija, idr.), a druga južnim mediteranskim zemljama (Alžir, Egipat, Izrael, Maroko, Libanon idr.).
7. Prihvatljivi i neprihvatljivi troškovi – samo se prihvatljivi troškovi uzimaju u obzir pri dodjeli bespovratnih sredstava; opravdani troškovi moraju se temeljiti na stvarnim troškovima, a ne paušalnim svotama; troškovi nastali prije početka datuma dogovorenoga u ugovoru o bespovratnim sredstvima se smatraju nepodobnim.
8. Financijske i menadžerske sposobnosti – kandidati moraju imati potrebna financijska sredstva i menadžerske sposobnosti za obavljanje projekta do kraja.

Potrebna dokumentacije:

- Obrazac za prijavu
- Plan rada
- Proračun
- Sporazum o partnerstvu

Prijava za natječaj šalje se elektronski putem internetskog formulara na www.annalindhgrants.org gdje se nalaze i ostali obrasci prijave. Kandidati se prijavljuju na engleskom ili francuskom jeziku. Projekt će automatski biti odbijen ako se pošalje e-mailom nekom od članova ALF.Kandidati se moraju strogo držati formata zahtjeva i ispuniti sve stavke na formularu.

Trajni javni poziv - poduzetnički inkubator
Pristup informacijama
01.Izvdojeni dokumenti

Mjere_Grada_Vukovara_2018..pdf

Potpore_za_poljoprivredu_2017..pdf

 
02. Newsletter

Želite primati novosti o natječajima, radu agencije i ostalim novostima? Prijavite se u naš redoviti newsletter.


 
03. Brzi kontakt

VURA - Razvojna agencija Vukovar d.o.o.

tel. 032 44 10 04 | mail. vura@vura.hr

 
04. Važni linkovi
 
 
 
 
Agencija

Opći podaci

Usluge agencije

Lokalni jamstveni fond

Projekti agencije

Financijska izvješća

Javna nabava

Donacije VURE

Kontakt

Press

Zapošljavanje
Natječaji

Europska unija

Ministarstva

Državni fondovi

Zavodi i institucije

Grad Vukovar

Vukovarsko - srijemska županija

FORGV

Međunarodni fondovi i zaklade

Javna nabava po SAFU
Strategije i planovi

Strategija regionalnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje do kraja 2020.g.

PPUG grada Vukovara

GUP grada Vukovara

PUR grada Vukovara

Razvojna strategija VSŽ

Nacionalni strateški okvir
Zakonski okvir

Potpore

Javna nabava

Oporezivanje

PPDS i obnova Vukovara
EU fondovi i programi

Što donosi članstvo u EU

Cjeloživotno učenje

Programi zajednice

IPA + operativni programi
Poduzetnički kutak

Indikativni godišnji planovi objave natječaja

Mjere aktivne politike zapošljavanja

Mini vodiči za poduzetnike

Poduzetničke potpore

Hrvatska udruga poslodavaca

Hrvatska obrtnička komora

Hrvatska gospodarska komora
Ulaganje u Vukovar

Zakon o ulaganju

Vodič za ulagače / Investors guide / Leitfaden für Investoren / Guida per gli investitori

Povlastice uplaćenih doprinosa

Povlastice od strane grada

VURA
Kudeljarska 10, 32000 Vukovar

Razvojna agencija Vukovar d.o.o. © 2013
Sva prava pridržana; zabranjena je daljnja reprodukcija materijala bez pismene suglasnosti autora.