Mega Drop Down Menu
 
Početna stranica - EU fondovi i programi - Programi zajednice - Ostali programi zajednice -

Hercule II program osigurava sredstva za borbu protiv prijevara koje utječu na financijske interese Europske unije, kao i sredstva za borbu protiv šverca cigareta i krivotvorenja. Proračun programa iznosi 98, 525 milijuna EUR za razdoblje 2007-2013 godine.

Sudionici programa Hercule II su:

  • uprave (nacionalne ili regionalne)
  • obrazovne i istraživačke institucije
  • neprofitne organizacije

Kroz program se financiraju: tehnička pomoć (pomoć nacionalnim vlastima), trening aktivnosti (konferencije, e-učenje, okrugli stolovi, razmjene osoblja, tečajevi, seminari, simpoziji, radne skupine) te pravni dio (obuhvaća seminare, komparativne studije, širenje znanja, godišnje susrete predsjednika).

Drzavno tijelo zaduženo za koordinaciju programa u RH je Ministarstvo financija.

Pericles

Programom Pericles uspostavlja se razmjena, pomoć i program edukacije za zaštitu eura od krivotvorenja u zemljama članicama koje još nisu uvele euro kao jedinstvenu valutu. Nositelj programa je Ministarstvo unutarnji poslova

GRAĐANSKO PRAVO I KAZNENO PRAVO

Posebni program zajednice Građansko pravo i kazneno pravo su komponente Okvirnog programa temeljnih prava i pravosuđa za razdoblje od 2007 - 2013. Okvirni program podupire razvoj europskog društva kroz poštovanje temeljnih prava, borbu protiv antisemitizma, rasizma i ksenofobije, te kroz jačanje civilnog društva. Promiče sudsku suradnju u sustavima građanskog, trgovačkog i kaznenog prava.

Državno tijelo zaduženo za koordinaciju u RH je Ministarstvo pravosuđa.

Drugi program aktivnosti Zajednice u području zdravstva 2008. - 2013

Ovaj program je ključno sredstvo Europske komisije za ostvarivanje ciljeva strategije Europske unije za zdravstvo.

Ciljevi programa su:
  • poboljšati zdravstvenu sigurnost građana;

  • promicanje zdravlja, uključujući smanjenje zdravstvenih nejednakosti te promicanje zdravog starenja;

  • širenje informacija o zdravlju, razmjena znanja i najbolje prakse u zdravstvenim pitanjima.


Državno tijelo zaduženo za koordinaciju programa je Ministarstvo zdravlja.

Financijski instrument civilne zaštite i Mehanizam Zajednice za civilnu zaštitu

Mehanizam Zajednice za civilnu zaštitu i Financijski instrument za civilnu zaštitu obuhvaćaju tri glavne faze ciklusa upravljanja u katastrofama, a to su prevencija, spremnost i reagiranje. Financijski instrument za civilnu zaštitu pruža pravnu osnovu za financiranje svih aktivnosti EU na području civilne zaštite, a Mehanizam olakšava pripravnost za ozbiljne opasnosti i reagiranje na njih.

Financijski instument za civilnu zaštitu pruža podršku naporima država usmjerenih na zaštitu ljudi ali i okoliša i imovine (zaštita kulturne baštine, podrška u slučaju prirodnih katastrofa).
Cilj Mehanizma Zajednice za civilnu zaštitu je olakšati suradnju u intervencijama pomoći civilne zaštite u hitnim slučajevima.To se odnosi i na situacije neposredne opasnosti od hitnih slučaja u kojima će biti potrebno žurno reagirati.

Spomenuta dva zakonska propisa se nadopunjuju zbog toga što Financijski instrument za civilnu zaštitu financira Mehanizam Zajednice za civilnu zaštitu. Provodi ih Opća uprava za humanitarnu pomoć i civilnu zaštitu Europske komisije dok je u RH državno tjelo zaduženo za njihovu koordinaciju Državna uprava za zaštitu i spašavanje.
Trajni javni poziv - poduzetnički inkubator
Pristup informacijama
01.Izvdojeni dokumenti

Mjere_Grada_Vukovara_2018..pdf

Potpore_za_poljoprivredu_2017..pdf

 
02. Newsletter

Želite primati novosti o natječajima, radu agencije i ostalim novostima? Prijavite se u naš redoviti newsletter.


 
03. Brzi kontakt

VURA - Razvojna agencija Vukovar d.o.o.

tel. 032 44 10 04 | mail. vura@vura.hr

 
04. Važni linkovi
 
 
 
 
Agencija

Opći podaci

Usluge agencije

Lokalni jamstveni fond

Projekti agencije

Financijska izvješća

Javna nabava

Donacije VURE

Kontakt

Press

Zapošljavanje
Natječaji

Europska unija

Ministarstva

Državni fondovi

Zavodi i institucije

Grad Vukovar

Vukovarsko - srijemska županija

FORGV

Međunarodni fondovi i zaklade

Javna nabava po SAFU
Strategije i planovi

Strategija regionalnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje do kraja 2020.g.

PPUG grada Vukovara

GUP grada Vukovara

PUR grada Vukovara

Razvojna strategija VSŽ

Nacionalni strateški okvir
Zakonski okvir

Potpore

Javna nabava

Oporezivanje

PPDS i obnova Vukovara
EU fondovi i programi

Što donosi članstvo u EU

Cjeloživotno učenje

Programi zajednice

IPA + operativni programi
Poduzetnički kutak

Indikativni godišnji planovi objave natječaja

Mjere aktivne politike zapošljavanja

Mini vodiči za poduzetnike

Poduzetničke potpore

Hrvatska udruga poslodavaca

Hrvatska obrtnička komora

Hrvatska gospodarska komora
Ulaganje u Vukovar

Zakon o ulaganju

Vodič za ulagače / Investors guide / Leitfaden für Investoren / Guida per gli investitori

Povlastice uplaćenih doprinosa

Povlastice od strane grada

VURA
Kudeljarska 10, 32000 Vukovar

Razvojna agencija Vukovar d.o.o. © 2013
Sva prava pridržana; zabranjena je daljnja reprodukcija materijala bez pismene suglasnosti autora.