Mega Drop Down Menu
 
Početna stranica - EU fondovi i programi - Programi zajednice - Europa za građane -

Program Europa za građane ima za cilj ohrabriti građane Europe na aktivno uključivanje u proces europskih integracija kao i jačati osjećaj pripadnosti europskom identitetu. Program je pokrenula Europska komisija 2005. gidine,a Hrvatska je pristupila programu u rujnu 2007. godine.

Program traje od 2007. do 2013. godine, a ukupan proračun iznosi 215 milijuna eura. Mjere, odnosno projekti koji će se financirati, ulaze u nekoliko glavnih kategorija:


  • Akcija 1: Aktivni građani Europe - izravno uključuje građane, bilo kroz aktivnosti vezane uz „bratimljenje gradova”, bilo kroz druge vrste građanskih projekata
  • Akcija 2: Aktivno civilno društvo Europe - usmjerena je na organizacije civilnoga društva širom Europe koje primaju strukturalnu potporu na temelju svojih radnih programa ili transnacionalnih projekata
  • Akcija 3: Zajedno za Europu - podupire događaje, studije i alate informiranja visoke vidljivosti, obraćajući se najširoj mogućoj publici, čime se Europa približava svojim građanima
  • Akcija 4: Aktivno europsko sjećanje - podupire očuvanje glavnih lokaliteta i arhiva povezanih s progonima i odavanje počasti žrtvama nacizma i staljinizma


U programu Europa za građane mogu sudjelovati svi dionici u projektima promicanja aktivnog europskog građanstva (predlagatelj mora biti neprofitna organizacija):
  • jedinice lokalne i regionalne samouprave
  • organizacije koje se bave istraživanjem europskih javnih politika (engl. „think thanks“)
  • skupine građana; udruge; zaklade
  • mreže udruga; europske mreže
  • sindikati te obrazovne institucije

Trajni javni poziv - poduzetnički inkubator
Pristup informacijama
01.Izvdojeni dokumenti

Mjere_Grada_Vukovara_2018..pdf

Potpore_za_poljoprivredu_2017..pdf

 
02. Newsletter

Želite primati novosti o natječajima, radu agencije i ostalim novostima? Prijavite se u naš redoviti newsletter.


 
03. Brzi kontakt

VURA - Razvojna agencija Vukovar d.o.o.

tel. 032 44 10 04 | mail. vura@vura.hr

 
04. Važni linkovi
 
 
 
 
Agencija

Opći podaci

Usluge agencije

Lokalni jamstveni fond

Projekti agencije

Financijska izvješća

Javna nabava

Donacije VURE

Kontakt

Press

Zapošljavanje
Natječaji

Europska unija

Ministarstva

Državni fondovi

Zavodi i institucije

Grad Vukovar

Vukovarsko - srijemska županija

FORGV

Međunarodni fondovi i zaklade

Javna nabava po SAFU
Strategije i planovi

Strategija regionalnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje do kraja 2020.g.

PPUG grada Vukovara

GUP grada Vukovara

PUR grada Vukovara

Razvojna strategija VSŽ

Nacionalni strateški okvir
Zakonski okvir

Potpore

Javna nabava

Oporezivanje

PPDS i obnova Vukovara
EU fondovi i programi

Što donosi članstvo u EU

Cjeloživotno učenje

Programi zajednice

IPA + operativni programi
Poduzetnički kutak

Indikativni godišnji planovi objave natječaja

Mjere aktivne politike zapošljavanja

Mini vodiči za poduzetnike

Poduzetničke potpore

Hrvatska udruga poslodavaca

Hrvatska obrtnička komora

Hrvatska gospodarska komora
Ulaganje u Vukovar

Zakon o ulaganju

Vodič za ulagače / Investors guide / Leitfaden für Investoren / Guida per gli investitori

Povlastice uplaćenih doprinosa

Povlastice od strane grada

VURA
Kudeljarska 10, 32000 Vukovar

Razvojna agencija Vukovar d.o.o. © 2013
Sva prava pridržana; zabranjena je daljnja reprodukcija materijala bez pismene suglasnosti autora.