Mega Drop Down Menu
 
Početna stranica - EU fondovi i programi - Programi zajednice - CIP - Okvirni program za konkurentnost i inovacije -

Okvirni program za konkurentnost i inovacije (Competitiveness and Innovation Framework Programme) za razdoblje 2007.- 2013. godine na raspolaganju ima proračun od 3,6 milijardi eura. Cilj ovog programa je poticanje konkurentnosti europskog poduzetništva, a zamišljen je kao pomoć u ostvarivanju ciljeva Europske unije koji se odnose na ekonomski rast i zapošljavanje.

CIP program sastoji se od tri komponente:

  • Program za poduzetništvo i inovacije (The Entrepreneurship and Innovation Programme – EIP) koji nosi 60% proračuna, odnosno 2,170 milijarde eura,

  • Program podrške politikama za primjenu informacijskih i komunikacijskih tehnologija (The Information Communication Technologies Policy Support Programme – ICT PSP) s 20% proračuna, odnosno 730 milijuna eura

  • Inteligentna energija u Europi (The Intelligent Energy Europe Programme – IEE) s 20% proračuna, odnosno 730 milijuna eura.


Podrška inovativnim aktivnostima poput eko-inovacija, omogućavanje lakšeg pristupa financijama SME-u, osiguravanje usluga za potporu poslovanja u regijama, poticanje boljeg korištenja informacijskih i komunikacijskih tehnologija, promicanje korištenja obnovljivih izvora energije kao i energetska učinkovitost su svrha CIP programa.

Nadležna tijela Europske komisije raspisuju natječaje kojima se dodjeljuju sredstva za projekte iz CIP programa. Na natječaje se mogu prijaviti razne institucije poput malih i srednjih poduzeća, istraživačkih centara, agencija i dr.

Tijela odgovorna za pojedine komponente programa u Republici Hrvatskoj:
  • Program za poduzetništvo i inovacije (EIP): Ministarstvo poduzetništva i obrta

  • Program podrške politikama za primjenu informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT PSP): Ministarstvo uprave

  • Program Inteligentna energija u Europi (IEE): Ministarstvo gospodarstva
    rstvo gospodarstva
Trajni javni poziv - poduzetnički inkubator
Pristup informacijama
01.Izvdojeni dokumenti

Mjere_Grada_Vukovara_2018..pdf

Potpore_za_poljoprivredu_2017..pdf

 
02. Newsletter

Želite primati novosti o natječajima, radu agencije i ostalim novostima? Prijavite se u naš redoviti newsletter.


 
03. Brzi kontakt

VURA - Razvojna agencija Vukovar d.o.o.

tel. 032 44 10 04 | mail. vura@vura.hr

 
04. Važni linkovi
 
 
 
 
Agencija

Opći podaci

Usluge agencije

Lokalni jamstveni fond

Projekti agencije

Financijska izvješća

Javna nabava

Donacije VURE

Kontakt

Press

Zapošljavanje
Natječaji

Europska unija

Ministarstva

Državni fondovi

Zavodi i institucije

Grad Vukovar

Vukovarsko - srijemska županija

FORGV

Međunarodni fondovi i zaklade

Javna nabava po SAFU
Strategije i planovi

Strategija regionalnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje do kraja 2020.g.

PPUG grada Vukovara

GUP grada Vukovara

PUR grada Vukovara

Razvojna strategija VSŽ

Nacionalni strateški okvir
Zakonski okvir

Potpore

Javna nabava

Oporezivanje

PPDS i obnova Vukovara
EU fondovi i programi

Što donosi članstvo u EU

Cjeloživotno učenje

Programi zajednice

IPA + operativni programi
Poduzetnički kutak

Indikativni godišnji planovi objave natječaja

Mjere aktivne politike zapošljavanja

Mini vodiči za poduzetnike

Poduzetničke potpore

Hrvatska udruga poslodavaca

Hrvatska obrtnička komora

Hrvatska gospodarska komora
Ulaganje u Vukovar

Zakon o ulaganju

Vodič za ulagače / Investors guide / Leitfaden für Investoren / Guida per gli investitori

Povlastice uplaćenih doprinosa

Povlastice od strane grada

VURA
Kudeljarska 10, 32000 Vukovar

Razvojna agencija Vukovar d.o.o. © 2013
Sva prava pridržana; zabranjena je daljnja reprodukcija materijala bez pismene suglasnosti autora.