Mega Drop Down Menu
 
Početna stranica - EU fondovi i programi - Programi zajednice - Instrument za tehničku pomoć i razmjenu informacija - TAIEX -

TAIEX je Instrument za tehničku pomoć i razmjenu informacija kojim upravlja Opća uprava za proširenje Europske komisije. Cilj Programa je pružanje kratkoročne tehničke pomoći novim državama članicama EU, zemljama u procesu pristupanja EU, zemljama kandidatima za članstvo i administracijama zemalja zapadnog Balkana u skladu sa sveobuhvatnim ciljevima politike Europske komisije u području usklađivanja, primjene i provođenja zakonodavstva EU.

Glavne zadaće TAIEX programa su:


 • Pružanje kratkoročne tehničke pomoći i savjeta u prenošenju zakonodavstva EU u nacionalno zakonodavstvo zemlje korisnice kao i naknadnu pomoć u administraciji, primjeni i provođenju tih zakona

 • Približavanje ENPI partnerskih zemalja bliže EU, kroz povećanu ekonomsku integraciju i produbljivanje političke suradnje dijeleći iskustva stečena tijekom procesa proširenja

 • Pružanje tehničke obuke i stručne pomoći partnerima i drugim sudionicima u zemljama korisnicima

 • Posredovanje prilikom prikupljanja i pružanja informacija

 • Osiguranje baze podataka kao sredstva za pomoć i nadzor napretka u područjima usklađivanja propisa u zemljama korisnicama, kao i identificiranje potreba za daljnjom tehničkom pomoći


Tehnička pomoć kroz TAIEX instrument ostvaruje se na više načina:
 • Kroz studijske posjete stručnjaka zemljama korisnicama gdje se oni upoznavaju sa načinom rada u EU, iskustvo iz prve ruke

 • Kroz seminare i radionice gdje se vrši razmjena znanja

 • Kroz obuku radi stjecanja nužno potrebih tehničkih vještina i znanja

 • Kroz monitorning i analizu napretka

 • Kroz prevođenje


Korisnici TAIEX programa:
 • Zemlje koje mogu koristiti pomoć su: Hrvatska, Island, Turska, Bivša Jugoslavenska Republika Makedonija, Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Srbija, i Kosovo.

 • Alžir, Armenija, Azerbajdžan, Bjelorusija, Egipat, Gruzija, Izrael, Jordan, Libanon, Moldavija, Maroko, Palestina, Sirija, Tunis, Ukrajina, Rusija te zajednica ciparskih Turaka u sjevernom dijelu Cipra.


Glavne ciljane skupine su:
 • Državni službenici koji rade u javnim upravama na nacionalnoj, lokalnoj razini i udrugama lokalnih vlasti

 • Pravosuđe i pravosudna tijela

 • Parlamenti i državni službenici koji rade u parlamentu i zakonodavnim vječnima

 • Profesionalne i poslovne udruge koje predstavljaju socijalne partnere, kao i predstavnike sindikata udruga poslodavaca

 • Tumači prevoditelji zakonodavnih tijela


TAIEX ne pruža izravnu potporu civilnom društvu, privatnim građana, ili u pojedinim tvrtkama.

TAIEX aktivnosti po sektorima.
 • Poljoprivreda i sigurnost hrane

 • Sloboda, sigurnost i pravda

 • Infrastruktura: Okoliš, prometa i energije

 • Unutarnje tržište

 • Potpora zajednice ciparskih Turaka

 • TAIEX i Europska politika susjedstva (ENP)

 • Regionalni Program obuke

 • Prevođenje

Trajni javni poziv - poduzetnički inkubator
Pristup informacijama
01.Izvdojeni dokumenti

Mjere_Grada_Vukovara_2018..pdf

Potpore_za_poljoprivredu_2017..pdf

 
02. Newsletter

Želite primati novosti o natječajima, radu agencije i ostalim novostima? Prijavite se u naš redoviti newsletter.


 
03. Brzi kontakt

VURA - Razvojna agencija Vukovar d.o.o.

tel. 032 44 10 04 | mail. vura@vura.hr

 
04. Važni linkovi
 
 
 
 
Agencija

Opći podaci

Usluge agencije

Lokalni jamstveni fond

Projekti agencije

Financijska izvješća

Javna nabava

Donacije VURE

Kontakt

Press

Zapošljavanje
Natječaji

Europska unija

Ministarstva

Državni fondovi

Zavodi i institucije

Grad Vukovar

Vukovarsko - srijemska županija

FORGV

Međunarodni fondovi i zaklade

Javna nabava po SAFU
Strategije i planovi

Strategija regionalnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje do kraja 2020.g.

PPUG grada Vukovara

GUP grada Vukovara

PUR grada Vukovara

Razvojna strategija VSŽ

Nacionalni strateški okvir
Zakonski okvir

Potpore

Javna nabava

Oporezivanje

PPDS i obnova Vukovara
EU fondovi i programi

Što donosi članstvo u EU

Cjeloživotno učenje

Programi zajednice

IPA + operativni programi
Poduzetnički kutak

Indikativni godišnji planovi objave natječaja

Mjere aktivne politike zapošljavanja

Mini vodiči za poduzetnike

Poduzetničke potpore

Hrvatska udruga poslodavaca

Hrvatska obrtnička komora

Hrvatska gospodarska komora
Ulaganje u Vukovar

Zakon o ulaganju

Vodič za ulagače / Investors guide / Leitfaden für Investoren / Guida per gli investitori

Povlastice uplaćenih doprinosa

Povlastice od strane grada

VURA
Kudeljarska 10, 32000 Vukovar

Razvojna agencija Vukovar d.o.o. © 2013
Sva prava pridržana; zabranjena je daljnja reprodukcija materijala bez pismene suglasnosti autora.