Mega Drop Down Menu
 
Početna stranica - EU fondovi i programi - Programi zajednice - LIFE program 2014. - 2020.g. -

Novi LIFE program je nastavak programa LIFE+ iz razdoblja 2007.-2013. godine. Ovaj je novi program u sebi objedinio dva podprograma: program za okoliš i program za klimu. Program LIFE je katalizator za promicanje implementacije i integracije okolišnih i klimatskih ciljeva u druge politike i prakse zemalja članica.

Budžet: 3,46 milijardi eura

CILJEVI:

1. Pridonijeti prelasku na efikasno, niskougljično gospodarstvo, pridonijeti zaštiti i poboljšanju kvalitete okolišta te zaustaviti gubitak bioraznolikosti.
2. Unaprijediti razvoj, implementaciju i jačanje okolišnih i klimatskih politika Europske unije te katalizirati i promicati integraciju okolišnih i klimatskih ciljeva u druge politike Europske unije kao i prakse iz javnog i privatnog sektora.
3. Podržati bolje okolišno i klimatsko upravljanje na svim razinama.


PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI:

1. Okoliš

a) Okolišna efikasnost i efikasnost izvora energije (razvijanje, testiranje i demonstriranje najboljih praksa, unapređenje temelja znanja za razvijanje, procjenu, nadzor i evaluaciju okolišne politike i zakonodavstva Europske unije)

b) Bioraznolikost (doprinos implementaciji politike i zakonodavstva Europske unije u području bioraznolikosti, podržavanje daljnjeg razvoja, implementacije i upravljanja mrežom Natura 2000)

c) Okolišno upravljanje i informacije (promicanje podizanja svijesti o problemima okoliša kao i stvaranje podrške javnosti i dionika stvaranju politike u području okoliša, podržavanje komunikacije, upravljanja i diseminacije informacija u području okoliša, promicanje i doprinos jačanju i efikasnosti okolišnog zakonodavstva promicanjem razvoja i diseminacije dobrih praksa i pristupa politici)


2. Klima

a) Ublažavanje klimatskih promjena (razvijanje i testiranje najboljih praksa i rješenja za ublažavanje klimatskih promjena, unapređenje temelja znanja za razvoj, procjenu, nadzor, evaluaciju i implementaciju efikasnih mjera, olakšavanje razvoja i implementacije strategija, doprinos inovativnim tehnologijama za ublažavanje klimatskih promjena)

b) Prilagodba klimatskim promjenama (razvijanje i testiranje najboljih praksa i rješenja za prilagodbu klimatskim promjenama, unapređenje temelja znanja za razvoj, procjenu, nadzor, evaluaciju i implementaciju efikasnih mjera, olakšavanje razvoja i implementacije strategija, doprinos inovativnim tehnologijama za prilagodbu klimatskim promjenama)

c) Klimatsko upravljanje i informacije (stvaranje podrške javnosti i dionika stvaranju politike u području klime, podržavanje komunikacije, upravljanja i diseminacije informacija u području klime, promicanje i doprinos jačanju i efikasnosti klimatskog zakonodavstva promicanjem razvoja i diseminacije dobrih praksa i pristupa politici)


Program LIFE financirat će i javna i privatna tijela.

Trajni javni poziv - poduzetnički inkubator
Pristup informacijama
01.Izvdojeni dokumenti

Mjere_Grada_Vukovara_2018..pdf

Potpore_za_poljoprivredu_2017..pdf

 
02. Newsletter

Želite primati novosti o natječajima, radu agencije i ostalim novostima? Prijavite se u naš redoviti newsletter.


 
03. Brzi kontakt

VURA - Razvojna agencija Vukovar d.o.o.

tel. 032 44 10 04 | mail. vura@vura.hr

 
04. Važni linkovi
 
 
 
 
Agencija

Opći podaci

Usluge agencije

Lokalni jamstveni fond

Projekti agencije

Financijska izvješća

Javna nabava

Donacije VURE

Kontakt

Press

Zapošljavanje
Natječaji

Europska unija

Ministarstva

Državni fondovi

Zavodi i institucije

Grad Vukovar

Vukovarsko - srijemska županija

FORGV

Međunarodni fondovi i zaklade

Javna nabava po SAFU
Strategije i planovi

Strategija regionalnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje do kraja 2020.g.

PPUG grada Vukovara

GUP grada Vukovara

PUR grada Vukovara

Razvojna strategija VSŽ

Nacionalni strateški okvir
Zakonski okvir

Potpore

Javna nabava

Oporezivanje

PPDS i obnova Vukovara
EU fondovi i programi

Što donosi članstvo u EU

Cjeloživotno učenje

Programi zajednice

IPA + operativni programi
Poduzetnički kutak

Indikativni godišnji planovi objave natječaja

Mjere aktivne politike zapošljavanja

Mini vodiči za poduzetnike

Poduzetničke potpore

Hrvatska udruga poslodavaca

Hrvatska obrtnička komora

Hrvatska gospodarska komora
Ulaganje u Vukovar

Zakon o ulaganju

Vodič za ulagače / Investors guide / Leitfaden für Investoren / Guida per gli investitori

Povlastice uplaćenih doprinosa

Povlastice od strane grada

VURA
Kudeljarska 10, 32000 Vukovar

Razvojna agencija Vukovar d.o.o. © 2013
Sva prava pridržana; zabranjena je daljnja reprodukcija materijala bez pismene suglasnosti autora.