Mega Drop Down Menu
 
Početna stranica - PoduzetniÄŤki kutak - Mjere aktivne politike zapošljavanja - MJERA 6 - Stručno osposobljavanje za rad bez radnog odnosa -

Unutar prva tri mjeseca stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa, poslodavci mogu uputiti polaznike u program obrazovanja u ustanovu koju su samostalno odabrali u trajanju do tri mjeseca, ako uoče da joj nedostaju određena znanja i vještine za uspješnu provedbu programa stručnog osposobljavanja.

Ciljane skupine koje mogu koristiti ovu mjeru su:
• nezaposlene osobe do navršenih 30 godina života koje nemaju više od 12 mjeseci staža u zvanju za koje su se obrazovale te koje su prijavljene u evidenciju Zavoda najmanje 30 dana i to:

a) radi stjecanja iskustva - nezaposlene osobe sa završenim visokoškolskim obrazovanjem i nezaposlene osobe sa završenim srednjoškolskim obrazovanjem,

b) radi stjecanja iskustva i polaganja majstorskog ili stručnog ispita pri komorama - nezaposlene osobe sa završenim srednjoškolskim obrazovanjem u obrtničkim zanimanjima u vezanom obrtu i zanimanjima u kojima je obavljanje poslova uvjetovano članstvom u strukovnim udrugama osnovanim sukladno posebnim propisima,

c) radi stjecanja iskustva i polaganja stručnog i državnog ispita - nezaposlene osobe sa završenim visokoškolskim obrazovanjem i nezaposlene osobe sa završenim srednjoškolskim obrazovanjem u četverogodišnjem trajanju zvanja koje prema članku 59. Zakona o radu imaju zakonom ili drugim zakonskim propisom utvrđen stručni ispit ili radno iskustvo kao uvjet za obavljanje poslova radnog mjesta određenog zanimanja.


Poslodavci koji mogu koristiti ovu mjeru su:
• poslodavci koji imaju osiguranog mentora (koji ima odgovarajuće kvalifikacije, razinu obrazovanja ili ima radno iskustvo od najmanje tri godine na poslovima radnog mjesta za koje će se osoba osposobljavati) i izrade program stručnog osposobljavanja,
• poslodavci koji obavljaju gospodarsku djelatnost - ako će broj osoba koje se stručno osposobljavaju dovesti do neto povećanja broja zaposlenih u odnosu na prosječan broj zaposlenih u posljednjih 12 mjeseci,
• poslodavci koji imaju barem jednog zaposlenog radnika (iznimka su obrti i samostalne djelatnosti),
• poslodavci koji nemaju Odluku o poslovno uvjetovanom otkazu unazad 6 mjeseci.

Trajanje: 12 odnosno 24 mjeseca.

Financiranje:
-Poslodavcu: uplata obveznih doprinosa za mirovinsko osiguranje (koji za 12 mjeseci iznose 7.057,92 kn, a za 24 mjeseca 14.115,84 kn), uplata obveznih doprinosa za zdravstveno osiguranje (koji za 12 mjeseci iznose 5.469,96 kn), trošak obrazovanja ako postoji (najviše do 7.000 kn).
-Polazniku:
a) Isplaćuje Zavod: novčana pomoć u visini minimalne plaće umanjene za doprinose za obvezna osiguranja, za dane provedene na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa (odnosno 2.620,80 kn), trošak polaganja stručnog/majstorskog ispita za obveznike polaganja istog, osim ako zakonskim i podzakonskim propisima nije drugačije regulirano.
b) Isplaćuje poslodavac: trošak prijevoza za polaznike stručnog osposobljavanja snosi poslodavac (neoporezivo davanje) u visini i iznosu koji je najmanje jednak trošku prijevoza prema uvjetima isplate troška prijevoza iz Odluke Upravnog vijeća Zavoda o visini troškova prijevoza.MJERE AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA MOGUĆE JE KOMBINIRATI OVISNO O VAŠIM POTREBAMA!


Više o mjeri, te dokumentaciju možete pogledati ovdje.

Trajni javni poziv - poduzetnički inkubator
Pristup informacijama
01.Izvdojeni dokumenti

Mjere_Grada_Vukovara_2018..pdf

Potpore_za_poljoprivredu_2017..pdf

 
02. Newsletter

Želite primati novosti o natječajima, radu agencije i ostalim novostima? Prijavite se u naš redoviti newsletter.


 
03. Brzi kontakt

VURA - Razvojna agencija Vukovar d.o.o.

tel. 032 44 10 04 | mail. vura@vura.hr

 
04. Važni linkovi
 
 
 
 
Agencija

Opći podaci

Usluge agencije

Lokalni jamstveni fond

Projekti agencije

Financijska izvješća

Javna nabava

Donacije VURE

Kontakt

Press

Zapošljavanje
Natječaji

Europska unija

Ministarstva

Državni fondovi

Zavodi i institucije

Grad Vukovar

Vukovarsko - srijemska županija

FORGV

Međunarodni fondovi i zaklade

Javna nabava po SAFU
Strategije i planovi

Strategija regionalnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje do kraja 2020.g.

PPUG grada Vukovara

GUP grada Vukovara

PUR grada Vukovara

Razvojna strategija VSŽ

Nacionalni strateški okvir
Zakonski okvir

Potpore

Javna nabava

Oporezivanje

PPDS i obnova Vukovara
EU fondovi i programi

Što donosi članstvo u EU

Cjeloživotno učenje

Programi zajednice

IPA + operativni programi
Poduzetnički kutak

Indikativni godišnji planovi objave natječaja

Mjere aktivne politike zapošljavanja

Mini vodiči za poduzetnike

Poduzetničke potpore

Hrvatska udruga poslodavaca

Hrvatska obrtnička komora

Hrvatska gospodarska komora
Ulaganje u Vukovar

Zakon o ulaganju

Vodič za ulagače / Investors guide / Leitfaden für Investoren / Guida per gli investitori

Povlastice uplaćenih doprinosa

Povlastice od strane grada

VURA
Kudeljarska 10, 32000 Vukovar

Razvojna agencija Vukovar d.o.o. © 2013
Sva prava pridržana; zabranjena je daljnja reprodukcija materijala bez pismene suglasnosti autora.