Mega Drop Down Menu
 
Početna stranica - - Važni linkovi -

Ministarstva

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Ministarstvo poduzetništva i obrta

Ministarstvo gospodarstva

Ministarstvo financija

Ministarstvo turizma

Ministarstvo poljoprivrede

Ministarstvo kulture

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture


Lokalne institucije

Grad Vukovar

Bic-Vukovar

Fond za obnovu i razvoj grada Vukovara

Vukovarsko-srijemska županija

Županijski sud u Vukovaru

Hrvatska gospodarska komora - Županijska komora Vukovar

Obrtnička komora Vukovarsko-srijemske županije

Udruženje obrtnika Vukovar

Ured državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj županiji

HUP - Regionalni ured Osijek

HBOR - Područni ured za Slavoniju i Baranju

HZZ - Područni ured Vukovar

HZMO - Područni ured Vukovar

HZZO - Ispostava Vukovar

Hrast - Agencija za razvoj Vukovarsko-srijemske županije


Ostale institucije

HIDRA - Hrvatska informacijsko-dokumentacijska referalna agencija

HNB - Hrvatska narodna banka

HBOR - Hrvatska banka za obnovu i razvoj

DZS - Državni zavod za statistiku

HZZ - Hrvatski zavod za zapošljavanje

HZMO - Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje

HZZO - Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

HUP - Hrvatska udruga poslodavaca

HOK - Hrvatska obrtnička komora

HGK - Hrvatska gospodarska komora

HAMAG - Hrvatska agencija za malo gospodarstvo

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

Agencija za mobilnost i programe EU

AUDIO - Agencija za upravljanje državnom imovinom

SAFU - Središnja agencija za financiranje i ugovaranje

AZTN - Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

BICRO - Poslovno-inovacijska agencija Republike Hrvatske

APPRRR - Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

EEN - Europska poduzetnička mreža RH

Delegacija Europske unije u RH


Linkovi Europske Unije

Portal Europske Unije

Vijeće Europske unije

Europska komisija

Europski parlament

Sud pravde Europske unije

Europski revizorski sud

Europski gospodarski i socijalni odbor

Odbor regija

Europska središnja banka

Europski investicijski fond

Eurostat

Dunavska strategija


Korisni linkovi

EnterEurope - Vodič kroz informacije o Europskoj Uniji

EU Projekti info - Portal o EU fondovima

WLW poslovna tražilica

Registar trgovačkih društava u RH

Obrtni registar

OIB - pravne osobe

DZS - provjera poslovnog registra

Kalkulator plaća

Baza poslovne suradnje i komercijalnih profila

Ponuda i potražnja tehnološke suradnje

Biznet - Hrvatska burza otpada

Narodne novine


Publikacije

Regio - novosti

Trajni javni poziv - poduzetnički inkubator
Pristup informacijama
01.Izvdojeni dokumenti

Mjere_Grada_Vukovara_2018..pdf

Potpore_za_poljoprivredu_2017..pdf

 
02. Newsletter

Želite primati novosti o natječajima, radu agencije i ostalim novostima? Prijavite se u naš redoviti newsletter.


 
03. Brzi kontakt

VURA - Razvojna agencija Vukovar d.o.o.

tel. 032 44 10 04 | mail. vura@vura.hr

 
04. Važni linkovi
 
 
 
 
Agencija

Opći podaci

Usluge agencije

Lokalni jamstveni fond

Projekti agencije

Financijska izvješća

Javna nabava

Donacije VURE

Kontakt

Press

Zapošljavanje
Natječaji

Europska unija

Ministarstva

Državni fondovi

Zavodi i institucije

Grad Vukovar

Vukovarsko - srijemska županija

FORGV

Međunarodni fondovi i zaklade

Javna nabava po SAFU
Strategije i planovi

Strategija regionalnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje do kraja 2020.g.

PPUG grada Vukovara

GUP grada Vukovara

PUR grada Vukovara

Razvojna strategija VSŽ

Nacionalni strateški okvir
Zakonski okvir

Potpore

Javna nabava

Oporezivanje

PPDS i obnova Vukovara
EU fondovi i programi

Što donosi članstvo u EU

Cjeloživotno učenje

Programi zajednice

IPA + operativni programi
Poduzetnički kutak

Indikativni godišnji planovi objave natječaja

Mjere aktivne politike zapošljavanja

Mini vodiči za poduzetnike

Poduzetničke potpore

Hrvatska udruga poslodavaca

Hrvatska obrtnička komora

Hrvatska gospodarska komora
Ulaganje u Vukovar

Zakon o ulaganju

Vodič za ulagače / Investors guide / Leitfaden für Investoren / Guida per gli investitori

Povlastice uplaćenih doprinosa

Povlastice od strane grada

VURA
Kudeljarska 10, 32000 Vukovar

Razvojna agencija Vukovar d.o.o. © 2013
Sva prava pridržana; zabranjena je daljnja reprodukcija materijala bez pismene suglasnosti autora.