Mega Drop Down Menu
 
Početna stranica - - IPA I - jačanje kapaciteta i izgradnja institucija -

IPA komponenta I - Pomoć u tranziciji i izgradnja institucija uključuje mjere izgradnje institucija i s njima povezanog ulaganja u Republiku Hrvatsku s ciljem ispunjavanja kriterija za pristupanje EU, a s naglaskom na ispunjenje političkih, ekonomskih i kriterija kojima se omogućuje ispunjenje obveza nakon punopravnog primanja Hrvatske u članstvo EU.

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU je Nacionalni IPA koordinator te je odgovorno za programiranje projekata programa IPA – komponenta I, programski ciklus se odvija na godišnjoj razini.

Početak procesa uključuje izrađivanje problemske analize svakog zasebnog sektora te prijedloga projektnih ideja čiji je cilj rješavanje identificiranih problema, odnosno postizanje napretka u pojedinom sektoru koje moraju biti u skladu s strateškim dokumentima.

Strateški dokumenti su Pristupno partnerstvo, Program Vlade RH za preuzimanjem i provedbu pravne stečevine EU, Višegodišnji indikativni programski dokument, Višegodišnji indikativni financijski okvir, nacionalni i sektorski strateški dokumenti i akcijski planovi te nacionalni i sektorski investicijski strateški dokumenti.

Europska komisija potvrđuje konačni paket projekta za svaku pojedinu godinu.

Pomoć može imati oblik tehničke pomoći koja se sufinancira u iznosu od 10%, twinninga koji se sufinancira u iznosu od 5% i nabave opreme, izvođenja radova te tehničku pomoć koja ima za svrhu pripremu natječajne dokumentacije, a sufinancira se u iznosu od 15%.

IPA I za razdoblje od 2007. – 2010. godine ostvaruje se kroz četiti prioritetna područja intervencije, odnosno kroz ispunjenje političkih kriterija, ispunjenje ekonomskih kriterija, mogućnosti ispunjenja obaveza koje proizlaze iz članstva te programe potpore.

IPA I za razdoblje od 2011. – 2013. ostvaruje se kroz sedam sektora intervencije, a to su:
• Pravosuđe
• Unutarnji poslovi i temeljna prava
• Reforma javne uprave
• Okoliš i klimatske promjene
• Promet
• Razvoj privatnog sektora
• Društveni razvoj
• Poljoprivreda i ruralni razvoj.

Pravosuđe, unutarnji poslovi i temeljna prava te reforma javne uprave su prioritetna područja te je komponenta I programa IPA za programske godine od 2011 - 2013 usmjerena na projekte koji su pripremljeni unutar ta dva prioritetna sektora

Trajni javni poziv - poduzetnički inkubator
Pristup informacijama
01.Izvdojeni dokumenti

Mjere_Grada_Vukovara_2018..pdf

Potpore_za_poljoprivredu_2017..pdf

 
02. Newsletter

Želite primati novosti o natječajima, radu agencije i ostalim novostima? Prijavite se u naš redoviti newsletter.


 
03. Brzi kontakt

VURA - Razvojna agencija Vukovar d.o.o.

tel. 032 44 10 04 | mail. vura@vura.hr

 
04. Važni linkovi
 
 
 
 
Agencija

Opći podaci

Usluge agencije

Lokalni jamstveni fond

Projekti agencije

Financijska izvješća

Javna nabava

Donacije VURE

Kontakt

Press

Zapošljavanje
Natječaji

Europska unija

Ministarstva

Državni fondovi

Zavodi i institucije

Grad Vukovar

Vukovarsko - srijemska županija

FORGV

Međunarodni fondovi i zaklade

Javna nabava po SAFU
Strategije i planovi

Strategija regionalnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje do kraja 2020.g.

PPUG grada Vukovara

GUP grada Vukovara

PUR grada Vukovara

Razvojna strategija VSŽ

Nacionalni strateški okvir
Zakonski okvir

Potpore

Javna nabava

Oporezivanje

PPDS i obnova Vukovara
EU fondovi i programi

Što donosi članstvo u EU

Cjeloživotno učenje

Programi zajednice

IPA + operativni programi
Poduzetnički kutak

Indikativni godišnji planovi objave natječaja

Mjere aktivne politike zapošljavanja

Mini vodiči za poduzetnike

Poduzetničke potpore

Hrvatska udruga poslodavaca

Hrvatska obrtnička komora

Hrvatska gospodarska komora
Ulaganje u Vukovar

Zakon o ulaganju

Vodič za ulagače / Investors guide / Leitfaden für Investoren / Guida per gli investitori

Povlastice uplaćenih doprinosa

Povlastice od strane grada

VURA
Kudeljarska 10, 32000 Vukovar

Razvojna agencija Vukovar d.o.o. © 2013
Sva prava pridržana; zabranjena je daljnja reprodukcija materijala bez pismene suglasnosti autora.