Mega Drop Down Menu
 
Početna stranica - - Program IPA III – Regionalni razvoj -

Podupire infrastrukturne projekte u području zaštite okoliša i prometa, isto tako i programe poticanja konkurentnosti i regionalnog razvoja. Ovaj program mogu koristiti tijela državne uprave, javne i zdravstvene ustanove te poslovna zajednica.
IPA III se dijeli na tri potprograma:

IPA IIIa – ovaj potprogram podupire projekte infrastrukture. Cilj je odabrati projekte koji ulaze u glavni cilj Operativnog programa. Glavni cilj Operativnog programa za promet je investirati u projekte koje imaju najveći učinak za modernizaciju željezničkih pruga i istovremeno pripremiti projekte za buduća ulaganja u modernizaciju i poboljšanje uvjeta u sektoru unutarnje plovidbe.

Prioriteti i mjere IPA IIIa:
Prioritet 1: Unaprjeđenje željezničkog sustava u RH
Mjera 1.1: Nadogradnja i modernizacija pruge
Mjera 1.2: Povećanje sigurnosti i učinkovitosti rada željeznice
Prioritet 2: Unaprjeđivanje sustava unutarnje plovidbe u RH
Mjera 2.1: Modernizacija i obnova riječnih plovnih putova i lučke infrastrukture
Prioritet 3: Tehnička pomoć
Mjera 3.1: Tehnička pomoć za upravljanje Operativnim programom kojim se identificiraju budući projekti, jača sposobnost i pripremaju budući operativni programi

IPA IIIb – potprogram IPA IIIb namijenjen je financiranju projekata iz područja zaštite okoliša. Cilj Operativnog programa zaštite okoliša je ulaganje u projekte razvoja infrastrukture gospodarenje otpadom te poboljšanje sustava vodoopskrbe i upravljanje otpadnim vodama.

Prioriteti i mjere IPA IIIb:

Prioritet 1: Razvoj infrastrukture za gospodarenje otpadom radi uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u RH
Mjera 1.1: Uspostava novih centara za gospodarenje otpadom na županijskoj i regionalnoj razini
Mjera 1.2: Sanacija lokacija visoko onečišćenih otpadom
Prioritet 2: Zaštita vodnih resursa Hrvatske kroz poboljšanje sustava vodoopskrbe te integriranog sustava upravljanja otpadnim vodama
Mjera 2.1: Uspostava modernih vodoopskrbnih sustava i mreža
Mjera 2.2: Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda iz domaćinstava i industrije i poboljšanje kanalizacijske mreže
Prioritet 3: Tehnička pomoć s ciljem učinkovitog i djelotvornog upravljanja programom i razvijanja institucionalne sposobnosti za pripremu projekata, upravljanje i apsorpciju IPA-e i strukturnih fondova
Mjera 3.1: Upravljanje OP-om i izgradnja sposobnosti


IPA IIIc: Ovaj potprogram namijenjen je financiranju projekata iz područja regionalne konkurentnosti. Projekti koji se financiraju sastavni su dio Operativnog programa za regionalnu konkurentnost 2007. – 2013.Cilj Operativnog programa za regionalnu konkurentnost podrazumijeva korištenje raspoloživih financijskih sredstava za mjere jačanja gospodarske konkurentnosti i poticanja razvoja i rasta poduzetništva, odnosno stvaranje boljih uvjeta poslovanja i potpore malim i srednjim poduzetnicima.

Prioriteti i mjere IPA IIIc:

Prioritet 1.Unapređenje razvojnog potencijala slabije razvijenih područja
Mjera 1.1. Poslovna infrastruktura
Prioritet 2. Jačanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva
Mjera 2.1. Poboljšanje poslovne klime
Mjera 2.2:Transfer tehnologije i podrška uslugama za novonastale tvrtke utemeljene na znanju
Prioritet 3. Tehnička pomoć
Mjera 3. 1: Upravljanje Operativnim programom i jačanje institucionalne sposobnosti
Mjera 3. 2: Razvoj sektorskih studija, priprema budućih programskih dokumenata i pripadajućih projektnih prijedloga

Trajni javni poziv - poduzetnički inkubator
Pristup informacijama
01.Izvdojeni dokumenti

Mjere_Grada_Vukovara_2018..pdf

Potpore_za_poljoprivredu_2017..pdf

 
02. Newsletter

Želite primati novosti o natječajima, radu agencije i ostalim novostima? Prijavite se u naš redoviti newsletter.


 
03. Brzi kontakt

VURA - Razvojna agencija Vukovar d.o.o.

tel. 032 44 10 04 | mail. vura@vura.hr

 
04. Važni linkovi
 
 
 
 
Agencija

Opći podaci

Usluge agencije

Lokalni jamstveni fond

Projekti agencije

Financijska izvješća

Javna nabava

Donacije VURE

Kontakt

Press

Zapošljavanje
Natječaji

Europska unija

Ministarstva

Državni fondovi

Zavodi i institucije

Grad Vukovar

Vukovarsko - srijemska županija

FORGV

Međunarodni fondovi i zaklade

Javna nabava po SAFU
Strategije i planovi

Strategija regionalnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje do kraja 2020.g.

PPUG grada Vukovara

GUP grada Vukovara

PUR grada Vukovara

Razvojna strategija VSŽ

Nacionalni strateški okvir
Zakonski okvir

Potpore

Javna nabava

Oporezivanje

PPDS i obnova Vukovara
EU fondovi i programi

Što donosi članstvo u EU

Cjeloživotno učenje

Programi zajednice

IPA + operativni programi
Poduzetnički kutak

Indikativni godišnji planovi objave natječaja

Mjere aktivne politike zapošljavanja

Mini vodiči za poduzetnike

Poduzetničke potpore

Hrvatska udruga poslodavaca

Hrvatska obrtnička komora

Hrvatska gospodarska komora
Ulaganje u Vukovar

Zakon o ulaganju

Vodič za ulagače / Investors guide / Leitfaden für Investoren / Guida per gli investitori

Povlastice uplaćenih doprinosa

Povlastice od strane grada

VURA
Kudeljarska 10, 32000 Vukovar

Razvojna agencija Vukovar d.o.o. © 2013
Sva prava pridržana; zabranjena je daljnja reprodukcija materijala bez pismene suglasnosti autora.