Mega Drop Down Menu
 
Početna stranica - - POSLOVNO - INOVACIJSKI CENTAR BIC - VUKOVAR -

„Poslovno-inovacijski centar BIC-Vukovar“ projekt je koji Grad Vukovar realizira u cilju stvaranja poduzetničke potporne infrastrukture koja će poduzetnicima pružati cjelovit paket usluga; od poslovnog prostora, potpore inovacijama, potpore rastu poduzeća do različitih intelektualnih i administrativnih usluga. Nositelj projekta je Grad Vukovar, a projekt se realizira u Vukovarskoj gospodarskoj zoni.

U svom sastavu „Poslovno-inovacijski centar BIC-Vukovar“ imati će 4 centra smještena u dvije zgrade. U zgradi bivše Tiskare Borovo (bruto površine 1125m2) bit će smješten Poduzetnički inkubator, a u zgradi bivše tvornice Borovo Poly (bruto površine 9700m2) predviđena su 3 centra i to: Proizvodni centar, Centar inovativnog poduzetništva te Edukacijski centar. Radovi na izgradnji kompleksa BIC-a realiziraju se kroz faze.

U 2013. godini realizirani su svi infrastrukturni radovi sa priključcima za potrebe Poslovno- inovacijskog centra BIC-Vukovar te vanjska obnova zgrade Borovo Poly, vrijednosti 14 milijuna kuna (osiguranih od strane Fonda za obnovu i razvoj grada Vukovara, Ministarstva poduzetništva i obrta te Grada Vukovara).

Sredinom lipnja 2014. godine započela je provedba EU projekta „BIC-Poduzetnički inkubator Vukovar“ ukupne vrijednosti  909.711,40 EUR-a od čega je 726.586,50 EUR-a financirano od strane Europske unije, a ostatak se financira sredstvima Fonda za obnovu i razvoj grada Vukovara. Projektom je obuhvaćeno  kompletno vanjsko i unutarnje uređenje bivše Tiskare Borovo te kompletno opremanje zgrade Poduzetničkog inkubatora. Zgrada Poduzetničkog inkubatora sadržavat će pred-inkubacijski prostor sa 10 radnih mjesta, 10 poslovnih prostora za poduzetnike početnike, laboratorij za ispitivanje obnovljivih izvora energije – sunce, vjetar i vodik te multifunkcionalnu konferencijsku dvoranu. Pored toga, usluge i potporu inkubator će zainteresiranim poduzećima osigurati i putem virtualnog inkubatora. Završetak ovog projekta planiran je za kraj 2015. godine.
 
U kolovozu 2014. godine, projekt „Razvoj zaokruženog koncepta za potporu inovativnom i tehnološki orijentiranom poduzetništvu – BIC Vukovar“ odobren je za financiranje bespovratnim sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Ukupna vrijednost projekta je 21.293.090,71 kn, od čega Europska unija financira projekt u iznosu od 18.069.316,77 kn (84,85%).  Ovim projektom obuhvaćeno  je unutarnje uređenje i kompletno opremanje zgrade bivše tvornice Borovo Poly (bruto površine 9700m2) u kojoj će biti smještena 3 centra: Proizvodni centar, Centar inovativnog poduzetništva te Edukacijski centar. Proizvodni centar, namijenjen za srednje i velike tvrtke, sadržavati će 11 poslovnih prostora (površine od 161 m2 do 1.410 m2) dok će Centar inovativnog poduzetništva, namijenjen manjim inovativnim tvrtkama, nuditi 15 poslovnih prostora (površine od 26 m2 do 77 m2). Također, na krovu zgrade Poly postavit će se solarna elektrana snage 102 KW. Provedba projekta započela je u listopadu 2014., a završetak je predviđen za listopad 2016. godine. 

Izgradnjom i stavljanjem u funkciju poduzetničke potporne institucije „Poslovno-inovacijski centar BIC-Vukovar“ omogućit će se brži razvoj poduzetništva na području Grada Vukovara, otvaranje novih radnih mjesta, stvaranje novih tvrtki i rast konkurentnih poduzeća te time doprinijeti mijenjanju nepovoljne strukture gospodarstva Grada Vukovara, revitalizaciji i regionalnom razvoju istočne Hrvatske.


Više na www.bic-vukovar.hr

Trajni javni poziv - poduzetnički inkubator
Pristup informacijama
01.Izvdojeni dokumenti

Mjere_Grada_Vukovara_2018..pdf

Potpore_za_poljoprivredu_2017..pdf

 
02. Newsletter

Želite primati novosti o natječajima, radu agencije i ostalim novostima? Prijavite se u naš redoviti newsletter.


 
03. Brzi kontakt

VURA - Razvojna agencija Vukovar d.o.o.

tel. 032 44 10 04 | mail. vura@vura.hr

 
04. Važni linkovi
 
 
 
 
Agencija

Opći podaci

Usluge agencije

Lokalni jamstveni fond

Projekti agencije

Financijska izvješća

Javna nabava

Donacije VURE

Kontakt

Press

Zapošljavanje
Natječaji

Europska unija

Ministarstva

Državni fondovi

Zavodi i institucije

Grad Vukovar

Vukovarsko - srijemska županija

FORGV

Međunarodni fondovi i zaklade

Javna nabava po SAFU
Strategije i planovi

Strategija regionalnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje do kraja 2020.g.

PPUG grada Vukovara

GUP grada Vukovara

PUR grada Vukovara

Razvojna strategija VSŽ

Nacionalni strateški okvir
Zakonski okvir

Potpore

Javna nabava

Oporezivanje

PPDS i obnova Vukovara
EU fondovi i programi

Što donosi članstvo u EU

Cjeloživotno učenje

Programi zajednice

IPA + operativni programi
Poduzetnički kutak

Indikativni godišnji planovi objave natječaja

Mjere aktivne politike zapošljavanja

Mini vodiči za poduzetnike

Poduzetničke potpore

Hrvatska udruga poslodavaca

Hrvatska obrtnička komora

Hrvatska gospodarska komora
Ulaganje u Vukovar

Zakon o ulaganju

Vodič za ulagače / Investors guide / Leitfaden für Investoren / Guida per gli investitori

Povlastice uplaćenih doprinosa

Povlastice od strane grada

VURA
Kudeljarska 10, 32000 Vukovar

Razvojna agencija Vukovar d.o.o. © 2013
Sva prava pridržana; zabranjena je daljnja reprodukcija materijala bez pismene suglasnosti autora.