EU FONDOVI ZA PODUZETNIKE

Plan objave Javnih poziva za mikro, male i srednje poduzetnike u 2023. godini

Iz Programa OPKK 2021. – 2027.:

 1. Inovacijski vaučeri
 • Indikativni datum početka poziva: 15. svibnja 2023.;
 • Ukupni iznos bespovratnih sredstava za poziv: 4.874.214,00 eura;
 • Indikativni intenzitet potpore: do 60%;
 • Prihvatljive aktivnosti poziva: Pružanje podrške od strane znanstveno-istraživačkih organizacija za potrebe inovativnih procesa i komercijalizacije inovacija;
 • Cilj poziva: Provesti istraživanju u svrhu razvoja inovativnih proizvoda i usluga.

 

 1. Podrška uključivanja MSP-ova u lance vrijednosti kako bi inovacijama procesa i/ili poslovanja usporedili dugoročne dobavljačke odnose i lance vrijednosti s drugim poduzećima u ciljnom strateškom segmentu
 • Indikativni datum početka poziva: 15. listopada2023.;
 • Ukupni iznos bespovratnih sredstava za poziv: 7.448.360,00 eura;
 • Indikativni intenzitet potpore: 50%;
 • Prihvatljive aktivnosti poziva: Ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu te ulaganja u nematerijalnu imovinu povezanu s aktivnostima istraživanja i inovacija;
 • Cilj poziva: Povećati inovativnost poduzeća i njihovu uključenost u globalne lance vrijednosti.

 

 1. Poticanje osnivanja novih poduzeća, poticanja ženskog poduzetništva i poduzetništva mladih (posebno u područjima S3)
 • Indikativni datum početka poziva: 15. listopada 2023.;
 • Ukupni iznos bespovratnih sredstava za poziv: 15.077.000,00 eura;
 • Indikativni intenzitet potpore: 50%-75%
 • Prihvatljive aktivnosti poziva: Ulaganje u zapošljavanje, materijalnu i nematerijalnu imovinu;
 • Cilj poziva: Povećati broj novoosnovanih poduzeća te udio žena u vlasničkoj strukturi poduzetnika.

       Više o S3 područjima na sljedećoj poveznici: https://www.hgk.hr/centar-inovacije-i-eu-projekte/prioritetna-s3-podrucja

 

 1. Potpora poduzećima za ispunjavanje primjenjivih zahtjeva standarda, ocjene sukladnosti i certifikacije proizvoda, usluga ili procesa
 • Indikativni datum početka poziva: 15. rujna 2023.;
 • Ukupni iznos bespovratnih sredstava za poziv: 19.978.350,00 eura;
 • Indikativni intenzitet potpore: 50%-60%;
 • Prihvatljive aktivnosti poziva: Uvođenje normi i standarda u poduzeće te certificiranje proizvoda;
 • Cilj poziva: Povećanje konkurentnosti hrvatskih poduzetnika na međunarodnom tržištu i povećanje prihoda od izvoza.

 

 1. Potpora MSP-ovima povezana s internacionalizacijom i širenjem tržišta (koja obuhvaća sudjelovanje na međunarodnim sajmovima uključujući organiziranje poslovnih susreta i informativnih događanja na temu internacionalizacije)
 • Indikativni datum početka poziva: 30. rujna 2023.;
 • Ukupni iznos bespovratnih sredstava za poziv: 29.779.050,00 eura;
 • Indikativni intenzitet potpore: 50%-60%
 • Prihvatljive aktivnosti poziva: Izrada studija i analiza te sudjelovanje na sajmovima i B2B sastancima;
 • Cilj poziva: Olakšati pristup hrvatskim poduzetnicima međunarodnom tržištu i povećati prihod od izvoza.

 

 1. Podrška projektima poslovnog sektora koji su uključeni u okviru programa Unije i programa međunarodne suradnje
 • Indikativni datum početka poziva: 1. studenog 2023.;
 • Ukupni iznos bespovratnih sredstava za poziv: 500.000,00 eura;
 • Indikativni intenzitet potpore: do 50%;
 • Prihvatljive aktivnosti poziva: Aktivnosti potpore stvaranja sinergije učinka kroz komplementarno i kumulativno financiranje s programima Unije;
 • Cilj poziva: Potaknuti međunarodne istraživačke i inovacijske suradnje.
 
 

Integrirani teritorijalni program 2021.-2027.:

Dio poziva koji se odnosi se na poduzetnike na području Panonske Hrvatske

 1. Dodjela bespovratnih sredstava za jačanje strateških partnerstava za inovacije u procesu industrijske tranzicije
 • Indikativni datum početka poziva: 30. lipnja 2023.;
 • Ukupni iznos bespovratnih sredstava za poziv: 128.000.000,00 eura;
 • Indikativni intenzitet potpore: 25% – 80%;
 • Prihvatljivi prijavitelji: Poduzetnici kao nositelji konzorcija poput velike tvrtke ili mikro, mala i srednja poduzeća koji imaju sjedište ili podružnicu u NUTS 2 regiji u industrijskoj tranziciji.
 • Prihvatljive aktivnosti poziva: Troškovi projekata istraživanja i razvoja poput troškova osoblja, instrumenata i opreme, zgrada i zemljišta te ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu;
 • Cilj poziva: Podržati strateška partnerstava za inovacije u svrhu razvoja novih proizvoda i usluga u okviru prioritetnih niša i regionalnih lanaca vrijednosti.
 
 1. De minimis javni poziv za podršku start-up tvrtkama i MSP-ovima u procesu industrijske tranzicije
 • Indikativni datum početka poziva: 29. prosinca 2023.;
 • Ukupni iznos bespovratnih sredstava za poziv: 15.000.000,00 eura;
 • Indikativni intenzitet potpore: 90%;
 • Prihvatljivi prijavitelji: Startup tvrtke, mikro, mala i srednja poduzeća;
 • Prihvatljive aktivnosti poziva: Aktivnosti istraživanja i razvoja, inovacijski procesi, razvoj poslovanja, digitalizacija poslovanja;
 • Cilj poziva: Poticanje tranzicije startup tvrtki i MSP-ova prema prioritetnim nišama regionalnih gospodarstva.
 
 1. ESIF mali zajmovi za industrijsku tranziciju
 • Indikativni datum početka poziva: nije naveden;
 • Ukupni iznos bespovratnih sredstava za poziv: 30.000.000,00 eura;
 • Prihvatljivi prijavitelji: Mikro, mala i srednja poduzeća;
 • Prihvatljive aktivnosti poziva: Ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu;
 • Cilj poziva: Poticanje proizvodnih investicija putem razvojnih zajmova manje vrijednosti s uvjetnim bespovratnim dijelom.

VURA d.o.o.

Razvojna agencija za promicanje razvoja

Dr. Franje Tuđmana 13. 32000 Vukovar

OIB:35723009241 / MB:2420970 

TEL: +385(32) 207 -102

EMAIL:vura@vura.hr