JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA PROJEKATA ZA FINANCIRANJE U OKVIRU PROGRAMA SUFINANCIRANJA GOSPODARSKIH PROJEKATA U VUKOVARU 2023.

Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara objavio je Javni poziv za podnošenje prijedloga projekata za financiranje u okviru Programa sufinanciranja gospodarskih projekata Vukovaru 2023.g.

 

Ovaj Javni poziv namijenjen je poduzetnicima koji posluju na području Grada Vukovara.

Sveukupni iznos dostupan unutar ovog Javnog poziva, za podnošenje projektnih prijedloga iznosi 657.114,04 eura.

 

Pravo na financijsku potporu Fonda imaju poduzetnici koji posluju na području Grada Vukovara

bez obzira na sjedište, vrstu djelatnosti ili namjenu ulaganja osim poduzetnika koji obavljaju:

  • djelatnost proizvodnje čelika i djelatnosti prometa (potpora se može dodijeliti za djelatnost

pomorskog, zračnog, riječnog i željezničkog prometa, a kod cestovnog prometa samo

poduzetnicima koji ne obavljaju prijevoz putnika i robe cestama)

  • koji obavljaju primarnu proizvodnju poljoprivrednih proizvoda i ribarstvo.

 

Prijavu mogu podnijeti: mikro, mali i srednji gospodarski subjekti, obrtnici, zadruge te fizičke osobe u

slobodnim zanimanjima

Iznos i intenzitet potpore ovisi o veličini poduzeća:

  1. A) Bespovratna potpora dodijeljena korisniku koji zapošljava 10 i više radnika u okviru ovog Javnog

poziva mora biti između sljedećeg minimalnog i maksimalnog iznosa:

o minimalni iznos: 10.000,00 eura

o maksimalni iznos: 30.000,00 eura

Korisnici Programa za iznose potpore (A) mogu biti:

  • obrtnici, mali gospodarski subjekti i zadruge (10-49 radnika)
  • srednji gospodarski subjekti (50-249 radnika)
  1. B) Bespovratna potpora dodijeljena korisniku koji zapošljava manje od 10 radnika u okviru ovog

Javnog poziva mora biti između sljedećeg minimalnog i maksimalnog iznosa:

– minimalni iznos: 1 .500,00 eura

– maksimalni iznos: 10.000,00 eura

Korisnici Programa za iznose potpore (B) mogu biti:

  • obrtnici, mikro poduzetnici i zadruge (1-9 radnika)
  • početnici poduzetnici
  • fizičke osobe u slobodnim zanimanjima
 

VURA d.o.o.

VURA – Razvojna agencija Vukovar d.o.o. za promicanje razvoja

Dr. Franje Tuđmana 13, 32000 Vukovar

OIB: 35723009241 / MB: 2420970 

TEL: +385(32) 638 -775

EMAIL: vura@vura.hr