POZIV ZA DODJELU BESPOVRATNIH POTPORA U SVRHU PODIZANJA KVALITETE TURISTIČKE PONUDE NA PODRUČJU GRADA VUKOVARA ZA 2023. GODINU

Pozivaju se poduzetnici s područja grada Vukovara koji se bave djelatnošću iz područja turizma i fizičke osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu – registrirani privatni iznajmljivači na podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih potpora Grada Vukovara u turizmu za 2023. godinu. Bespovratne potpore dodjeljuju se za sufinanciranje troškova nastalih u 2023. godini.

Prihvatljivi korisnici su:

– oni koji obavljaju djelatnost iz područja turizma na području grada Vukovara

– ukoliko korisnik obavlja gospodarsku djelatnost na i izvan područja grada Vukovara, potpora se može koristiti samo za djelatnost iz područja turizma na području grada Vukovara organiziranu kroz posebnu poslovnu jedinicu i odvojeno knjigovodstvo

Minimalni iznos bespovratne potpore koji se po pojedinom zahtjevu može dodijeliti je 200,00 eura.
Iznos potpore koji se može dodijeliti pojedinom korisniku iznosi 70% prihvatljivih troškova a maksimalno do 2.500,00 eura.

Sredstva za provedbu Javnog poziva osigurana su u proračunu Grada Vukovara u ukupnom iznosu od 66.362,00 eura.

Javni poziv je otvoren od 24. studenog do utroška proračunskih sredstava u ukupnom iznosu od 66.362,00 eura, a najkasnije do 15. prosinca 2023. godine.

 

Javni poziv možete pogledati na mrežnim stranicama Grada Vukovara https://www.vukovar.hr/pozivi/17804-javni-poziv-za-dodjelu-bespovratnih-potpora-u-svrhu-podizanja-kvalitete-turisticke-ponude-na-podrucju-grada-vukovara-za-2023-godinu

VURA d.o.o.

VURA – Razvojna agencija Vukovar d.o.o. za promicanje razvoja

Dr. Franje Tuđmana 13, 32000 Vukovar

OIB: 35723009241 / MB: 2420970 

TEL: +385(32) 638 -775

EMAIL: vura@vura.hr