PROGRAM AKCELERACIJE

Sjajna prilika za hrvatske inovatore

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) osmislila je u okviru PROGRAMA AKCELERACIJE cjelovit sustav podrške za sva novoosnovana inovativna poduzeća, inovativne razvojne timove i pojedince u svim regijama Hrvatske. Program obuhvaća podršku s ciljem inicijalne procjene stanja poslovanja, individualnog savjetovanja o poslovanju, mentoriranja od strane stručnih mentora, pružanja podrške prilikom komunikacije s investitorima, aktivnostima internacionalizacije i slično.

Prijavom na objavljeni Javni poziv moguće je ostvariti pravo na nefinancijsku potporu u vidu usluga 9 konzorcija – akceleratora iz svih regija Hrvatske u vrijednosti:

  • u fazi predakceleracije do najviše 4.000 €
  • u fazi akceleracije do najviše 17.000 €
  • u fazi postakceleracije do najviše 6.000 €.

Za one prijavitelje koji uspješno prođu fazu predakceleracije, HAMAG-BICRO će objaviti ograničeni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava u iznosu do 25.000,00 eura, kao i  poziv za dodjelu vaučera za internacionalizaciju poslovanja poduzeća koja sudjeluju u Programu akceleracije (za aktivnosti sudjelovanja poduzeća na međunarodnim događanjima, izložbama, sajmovima, radionicama, konferencijama, a obuhvaćaju putne troškove, troškove noćenja, kotizacije i slično).

Prijave se zaprimaju putem online obrasca do 07. kolovoza 2024. godine.

Prijaviti se mogu novoosnovana poduzeća koja su osnovana najviše pet godina prije dana predaje projektnog prijedloga; razvojni timovi te pojedinci (fizičke osobe – za fazu predakceleracije) koji razvijaju inovativni proizvod/uslugu koji se trenutno nalaze u fazama TRL 5-8.

HAMAG-BICRO će, u suradnji s lokalnim akceleratorima, odabrati do najviše 160 korisnika na području Republike Hrvatske koji će dobiti priliku razvijati svoje poslovanje u poslovnom prostoru jednog od akceleratora kroz naredne dvije godine.

Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u FAZI PREDAKCELERACIJE raspisan je u okviru PROGRAMA AKCELERACIJE u sklopu mjere “Jačanje akceleracijske aktivnosti” referentni broj u Nacionalnom planu oporavka i otpornosti C1.1.2. R2-I4.

Doznajte više na službenim stranicama HAMAG-BICRO-a ili se obratite voditeljici projekta putem elektronske pošte maja.skoda@hamagbicro.hr.

 

VURA d.o.o.

VURA – Razvojna agencija Vukovar d.o.o. za promicanje razvoja

Dr. Franje Tuđmana 13, 32000 Vukovar

OIB: 35723009241 / MB: 2420970 

TEL: +385(32) 638 -775

EMAIL: vura@vura.hr