VURA
TIM

URED UPRAVE

Darijan Zeko, direktor

Jasmina Jukić, pomoćnica direktora

Božana Gelo, računovođa

Dunja Džanak, poslovna tajnica

Ljiljana Knežević, administrativna referentica

ODJEL OPĆIH, PRAVNIH I KADROVSKIH POSLOVA TE POSLOVA NABAVE

ODJEL ZA RAZVOJ PODUZETNIŠTVA

ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

ODJEL ZA PRIPREMU I PROVEDBU PROJEKATA