VURA
TIM

URED UPRAVE

Darijan Zeko, direktor

Jasmina Jukić, pomoćnica direktora

Dunja Džanak, poslovna tajnica i voditeljica službe održavanja

Ljiljana Knežević, administrativna tajnica

 

ODJEL ZA PRAVNE POSLOVE I SAVJETOVANJE TE JAVNU NABAVU

ODJEL ZA FINANCIJSKO POSLOVANJE I SAVJETOVANJE

ODJEL ZA PODUZETNIČKI RAZVOJ

ODJEL ZA DRUŠTVENI RAZVOJ I MEĐUNARODNU SURADNJU

ODJEL ZA INFRASTRUKTURNI I URBANI RAZVOJ

VURA d.o.o.

VURA – Razvojna agencija Vukovar d.o.o. za promicanje razvoja

Dr. Franje Tuđmana 13, 32000 Vukovar

OIB: 35723009241 / MB: 2420970 

TEL: +385(32) 638 -775

EMAIL: vura@vura.hr